Noi prevederi în evaluarea de mediu

Published on: M, 06/22/2022 - 13:26

Nivelul de protecție a mediului va fi sporit, iar efectele negative asupra mediului și sănătății umane vor fi prevenite sau diminuate. Executivul a aprobat, astăzi, proiectul legii pentru modificarea unor acte normative, ceea ce va permite perfecționarea cadrului normativ în domeniul evaluării de mediu în conformitate cu cerințele principiului statului de drept și a standardelor internaționale. Proiectul de lege va asigura promovarea unei politici orientate spre atingerea obiectivului de reducere a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice, stipulat în Pactul Verde European (European Green Deal).

 

De asemenea, documentul urmărește diminuarea poverii administrative pentru inițiatori/agenți economici, prin reducerea termenului procedurii de evaluare a impactului asupra mediului până la 30 de zile lucrătoare. Agenții economici, în calitate de inițiatori ai activității planificate, vor achita o taxă pentru eliberarea acordului de mediu, suma căreia va fi calculată în funcție de etapa procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

 

Stabilirea cuantumului taxelor pentru coordonarea procesului de evaluare și eliberarea acordului de mediu se va realiza de către Agenția de Mediu, în baza Metodologiei de estimare a costurilor administrative.