Secretarul general la seminarul „Epurarea apelor uzate provenite din activitatea industrială”

Published on: V, 03/03/2023 - 07:59

Ministerul Mediului în colaborare cu AO ”Centrul Național de Mediu” a organizat seminarul dedicat subiectelor ce țin de epurarea apelor uzate. În cadrul evenimentului din 2 martie, au participat experții companiei germane ”Aqua Consult”, Germania, care au prezentat soluții pentru epurarea apelor uzate și o gamă largă de proiecte deja implementate, inclusiv în Republica Moldova.

 

În debutul ședinței Petru Tataru a apreciat importanța evenimentului care abordează subiecte de actualitate și stringente, cum ar fi epurarea apelor uzate având ca scop final, protecția resurselor de apă. Totodată, a reiterat că gestionarea eficientă a resurselor de apă este o prioritate pentru activitatea Guvernului și a Ministerului Mediului, iar direcțiile strategice de intervenție sunt îndreptate spre îmbunătățirea calității resursei de apă, epurarea apelor uzate fiind o verigă importantă. Deoarece, apele uzate sunt una dintre cele mai mari surse de poluare.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai asociațiilor de business, agenți economici, reprezentanți ai altor instituțiilor, care au avut posibilitatea să interacționeze cu experții din Germania pentru schimb de opinii și întrebări referitor la posibilele soluții de epurare a apelor uzate.

 

Menționăm, că pe platforma Ministerului Mediului este creat grup de lucru responsabil de examinarea și elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului privind cerinţele
de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.950/2013. În cadrul ședințelor de lucru sunt analizate impedimentele identificate în proces de implementare și posibilele opțiuni de soluționare a acestora. Astfel, seminarul a fost benefic din perspectiva familiarizării cu practici și soluții care s-au dovedit funcționale.