Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice la cea de 58-a reuniune

Published on: V, 03/17/2023 - 15:16

În perioada 13-17 martie o delegație a Republicii Moldova participă la cea de 58-a reuniune a Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC 58) ce se desfășoară în Elveția. La eveniment sunt examinate rapoartele  științifice ale grupurilor de lucru din cadrul IPCC, care stau la baza Raportului de sinteză.

 

Raportul de sinteză este elaborat pentru factorii de decizie ca suport științific în planificarea politicilor de atenuare și adaptare în vederea diminuării impactul antropogen asupra climei. În perioada 1990 – 2010 temperatura medie globală a crescut cu 2° C față de perioada preindustrială. La moment, sunt necesare măsuri pentru menținerea creșterii temperaturii medii globale cu 1,5° C, prin diminuarea gazelor cu efect de seră.

 

La redactarea documentului delegațiile țarilor SUA, Ucrainei, Moldovei, etc., au propus utilizarea termenul “Mitigation” în loc de „reducerea emisiilor” în linie cu  denumirea grupurilor de lucru IPCC, dar și ca relevanță pentru măsurile de sechestrare a CO2, care indică mărirea volumelor cît și alte propuneri coordonate. 

 

Raportul final va fi compus din două părți, un rezumat pentru factorii de decizie (SPM) și formatul integru. AR6 SYR se bazează pe conținutul celor trei rapoarte științifice, de evaluare a grupurilor de lucru (I-III).

 

Ministerul Mediului va lua în considerație raportul de sinteza AR6 (SYR) IPCC 2023 cât și rapoartele științifice ca referințe și bază științifică pentru definitivarea Programului Național de adaptare la schimbările climatice cu planul de acțiuni și a Programului de dezvoltare cu emisii reduse și planul de acțiuni, politici care se actualizează o dată la 5 ani.