Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Ministrul Mediului a discutat problema suprafețelor împădurite cu primarii din raionul Drochia

Published on: V, 05/19/2023 - 17:19

În contextul programului național de extindere și reabilitare a pădurilor, primăriile din raionul Drochia au adoptat 12 hotărâri cu privire la alocarea de terenuri pentru împădurire – în total 376 ha. Actualmente, în raionul Drochia doar 1,37% din teritoriul unității teritorial administrative este acoperit de păduri. Informația a fost prezentată în cadrul vizitei de lucru a ministrei Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, în raionul Drochia.

 

În luarea sa de cuvânt, membrul Guvernului a menționat că situația pe țară, privind spațiile împădurite, nu corespunde cerințelor, întrucât indicatorul actual, de 11,3 %, este similar cu cel din 1993. Ministerul Mediului își propune să extindă substanțial suprafețele împădurite.

 

În cadrul întrevederii, la care au participat circa 45 de persoane – primari și reprezentanți ai serviciilor desconcentrate – s-au mai discutat aspecte legate de decolmatarea râurilor și lacurilor, gestionarea eficientă a deșeurilor, avantajele integrării europene și altele.

 

O problemă sensibilă pentru raionul Drochia o reprezintă râul Cubolta. Din cauza colmatării sale, pe unele porțiuni diametrul său ajunge la 50 cm. Ministra Iordanov a solicitat Agenției Apele Moldovei să includă Cubolta în lista râurilor care urmează să fie decolmatate, conform Programului de proiecte tehnice.

 

Ministra Iordanov a făcut apel către reprezentanții administrației publice locale să intensifice procesul de înfrățire cu localități din România. Prin aceasta, primăriile din Republica Moldova se vor putea familiariza cu procesul de elaborare de proiecte și de atragere a resurselor financiare din fonduri europene. O asemenea colaborare se înscrie în procesul de integrare europeană „Să fim deschiși și să găsim, inclusiv cu partenerii noștri din UE, soluții pentru depășirea tuturor impedimentelor care apar în calea realizării dezideratelor ce contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor Republicii Moldova”, a menționat ministra Iordanov.

 

Un domeniu în care sunt așteptate proiecte din partea primăriilor raionului Drochia este și cel al gestionării deșeurilor.

 

Ca urmare a solicitării unor reprezentanți ai administrației publice locale din raion, ministra Iordanov a susținut inițiativa de a se oferi consultanță online, de către autoritățile publice centrale, pe probleme din domeniul mediului.