Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Consultări publice pe marginea proiectului Programului pentru promovarea economiei verzi pentru anii 2023-2027

Published on: L, 05/22/2023 - 11:44

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Programul EU4Environment, finanțat de UE, desfășoară consultările publice pe marginea proiectului Programului pentru promovarea economiei verzi pentru anii 2023-2027.

 

Programul este un document de politici publice pe termen mediu (5 ani), care derivă din Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, proiectul Strategiei de Mediu 2030, obiectivele Pactului Verde European și rezultatele atinse ca urmare a implementării Programului de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. Elaborarea Programului este coordonată de Grupul de lucru interministerial pentru promovarea economiei verzi și circulare.

 

Elaborarea Programului și activitatea Grupului de lucru este susținută de programul EU4Environment Green Economy (Uniunea Europeană pentru Mediu – Economia Verde), finanțat de UE, ca parte a componentei sale privind „Promovarea economiei verzi, coerența politicilor și coordonarea trans-sectorială”, care este implementat de Programul ONU pentru Mediu (UNEP).

 

Obiectivele consultărilor vizează prezentarea și discutarea scopului și obiectivelor programului, prezentarea și discutarea planului de acțiuni asociat și a indicatorilor și colectarea propunerilor și comentariilor, proiectarea pașilor următori.

 

La consultări sunt așteptați reprezentanți ai autorităților guvernamentale, instituțiilor publice și asociațiilor obștești, inclusiv membrii Grupului de lucru interministerial pentru promovarea economiei verzi și circulare, precum și toți cei interesați.

 

Consultările publice vor avea loc pe data de 23 mai 2023, între orele10.00 - 12.00, la Ministerul Mediului, sala de ședințe 1015  (etajul 10), bd Ștefan cel Mare și Sfânt,162.