Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Pe 28 mai marcăm Ziua fluviului Nistru

Published on: M, 05/23/2023 - 13:35

Sărbătorită în fiecare an în ultima duminică a lunii mai, conform Hotărârii Parlamentului nr.116/2008, Ziua Nistrului este unul dintre cele mai importante evenimente, prin care se accentuează importanța fluviului Nistru ca principala arteră acvatică a Republicii Moldova. Marcarea Zilei Nistrului din acest an, pe 28 mai, se face sub sloganul „Râul care ne unește” și prevede mai multe evenimente, la care sunt invitați toți doritorii.

 

Fluviul Nistru, cu izvorul în munții Carpați, are o  lungime totală de 1359 Km și suprafața totală de 72,1 mii Km2, și este cea mai importantă arteră acvatică a țării, pe teritoriul căreia lungimea cursului de apă (Naslavcea-Palanca) este de 636 km, iar pe o distanță de 142,5, fluviul constituie frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina. 

 

Resursele de apă ale bazinului Nistru în limitele teritoriului Republicii Moldova sunt evaluate la 10 700 mil. m3, din acest volum, mai puțin de 30% se formează pe teritoriul țării. Astfel, Nistrul alimentează cu apă potabilă circa 80% din populația țării și 99% din populația mun. Chișinău.

 

Bazinul hidrografic Nistru are o importanță socială, istorică-culturală, dar și un rol vital în asigurarea cu apă calitativă a necesităților în agricultură, industrie, în menținerea balanței ecologice și, în general, în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

 

Fluviul Nistru prezintă o importanță considerabilă din punct de vedere transfrontalier, fapt confirmat prin Convenția de la Helsinki privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale.

 

Bazinul fluviului Nistru constituie un patrimoniu natural unic, un ecosistem caracterizat printr-o biodiversitate bogată, care determină existența unor zone umede de importanță internațională, protejate de legislația națională și de instrumentele internaționale, inclusiv prin Convenția Ramsar privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice.

 

În scopul îmbunătățirii calității apei și gestionării durabile și eficiente a bazinului fluviului Nistru, a fost aprobat Planul de gestionare a districtului hidrografic Nistru (Hotărârea Guvernului nr.814/2017), prin care s-a realizat un pas important spre implementarea principiului bazinal de gestionare. La momentul actual este inițiată elaborarea ciclului II al Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru.

 

În prezent, mai mult ca niciodată, suntem responsabili să întreprindem toate acțiunile pentru protecția fluviului Nistru, pentru a asigura gestionarea durabilă a acestuia,  a unor ape curate și a unui mediu nepoluat.

 

Agenda evenimentelor poate fi accesată în anexă.

Documente atasate: