Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Politicile de mediu au fost discutate de conducerea Ministerului Mediului cu reprezentanții sectorului asociativ

Published on: J, 09/14/2023 - 11:21

În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții organizațiilor non guvernamentale (ONG) de mediu, conducerea Ministerului Mediului a expus prioritățile politicilor elaborate de instituție. Discuțiile s-au axat pe Planul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor (PNERP), reforma instituțională a entităților de mediu, colaborarea cu ONG-urile de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, integrarea europeană prin prisma obiectivelor de mediu și altele.

 

În vederea implementării PNERP, până în prezent au fost acumulate 6335 sectoare de terenuri, ceea ce reprezintă 28620 ha, inclusiv terenuri private – 56 sectoare (325 ha). Entitățile silvice subordonate Agenției „Moldsilva” au executat lucrări care au fost efectuate pe terenurile proprietate publică a administrațiilor publice locale. S-au efectuat lucrări de pregătire a solului pentru împădurirea terenurilor  și îngrijirea culturilor silvice. Pentru comparație, dacă în anul 2022 au fost pregătite și prelucrate 94 sectoare egale cu 882 ha, în 2023 – 328 sectoare (2400 ha). În anul 2022 s-au împădurit 47 sectoare (347 ha), iar în 2023 – 61 sectoare (498 ha).

 

Cu referire la reforma instituțională, reorganizării este supusă structura organelor centrale de specialitate ale administrației publice și anume: a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției de Mediu, Agenției „Moldsilva” şi a întreprinderile silvice, a Agenției „Apele Moldovei”, a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a Agenției pentru Geologie şi Resurse Minerale.

 

„Întru asigurarea executării hotărârilor Parlamentului și a Programului de activitate al Guvernului ,,Moldova prosperă, sigură, europeană”, este efectuată reforma administrativă, care se axează pe reorganizarea autorităților în domeniul protecției mediului. Obiectivul de bază urmărit vizează instituirea în ,,garnitura guvernamentală” a unor organe centrale de specialitate eficiente și eficace, care ar permite elaborarea și implementarea politicilor publice țintite în toate domeniile de activitate ale Guvernului, și care ar asigura realizarea obiectivelor și priorităților stabilite în Programul de activitate”, a menționat Iordanca-Rodica Iordanov, ministra Mediului.  

 

În procesul de reorganizare a autorităților publice în domeniul mediului și protecției mediului, se urmărește consolidarea capacităților funcționarilor de a elabora politici publice în interesul cetățeanului, eliminarea funcțiilor incompatibile în aceeași instituție, pentru a reduce riscurile de corupție, re-ingineria proceselor interne, cât și dezvoltarea durabilă și altele. Un element important al reformei este că ea  urmărește concentrarea tuturor funcțiilor de autorizare în cadrul Agenției de Mediu.

 

„Ca urmare a semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova este antrenată într-un proces complex de integrare europeană. Ea se realizează prin integrarea măsurilor și principiilor economiei verzi în procesele de producție din ramurile economiei naționale în scopul protecției, conservării și restabilirii componentelor de mediu, eliminării surselor de poluare a apelor, reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuării defrișărilor pădurilor, implementării măsurilor de adaptare la schimbarea climei sau reducerii volumului de deșeuri”, a menționat ministra Mediului.

 

„Ministerul Mediului consideră că este imperios necesar de a menține și a fructifica cooperarea sectorului asociativ atât cu autoritățile publice centrale, cât și cu cele locale, în special, în contextul procesului de integrare europeană”, a remarcat Iordanca-Rodica Iordanov.

 

La întrevedere au participat reprezentanți ai Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, „Eco-TIRAS”, Centrului Național de Mediu, EcoContact și alții.