Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Colaborarea dintre Ministerul Mediului și comunitatea științifică a fost discutată în cadrul unei ședințe de lucru

Published on: J, 09/14/2023 - 14:44

Ministra Iordanca-Rodica Iordanov și un grup de șefi de direcții și servicii ai Ministerului Mediului au avut o ședință de lucru cu reprezentanții domeniului de cercetare științifică – conducerea și șefi de laborator ai Institutului de Ecologie și Geografie din cadrul Universității de Stat din Moldova. Întrevederea a avut ca scop discutarea colaborării dintre Ministerul Mediului și savanți pe subiecte de interes comun, respectiv examinarea unor noi teme de cercetare pentru următoarea perioada de suport financiar oferit de Ministerul Educației și Cercetării (2024-2028). Reprezentanții Ministerului Mediului au propus teme, rezultatele cercetării cărora să fie de ajutor la elaborarea politicilor de stat de către experții din autoritatea publică.

 

Ministra Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, a punctat domeniile de interes în care este așteptată contribuția cercetătorilor științifici: sol, subsol, biodiversitate, schimbări climatice, aer, ape, cercetare integrată și altele. Cercetătorii au manifestat interes pentru participarea la evaluarea adecvată a ariilor naturale protejate de stat. Ministerul mediului elaborează o listă a ariilor protejate, pe care o va adopta printr-o hotărâre de Guvern. Un aspect sensibil rămâne a fi delimitarea ariilor naturale.

 

Adițional la propuneri de cercetări privitoare la ariile protejate, cercetătorii științifici au propus teme legate de diferitele specii de vietăți, respectiv de cercetare a habitatelor. Se impune elaborarea unei clasificări a habitatelor, după modelul colegilor din România. „Este necesar să încheiem lucrul asupra revizuirii Cărții Roșii. Noua variantă a Cărții trebuie să conțină și un set de recomandări tehnico-practice, de soluții concrete de prezervare, pe fiecare specie”, a menționat ministra Iordanca-Rodica Iordanov.

 

Ministerul Mediului este responsabil de raportarea pe convențiile internaționale de mediu, la care este parte Republica Moldova. Cercetătorii științifici pot oferi un ajutor semnificativ experților din Ministerul Mediului, care elaborează rapoartele, întrucât în acest proces este folosită funcția de evaluare – cercetare.

 

Ministra Mediului a făcut apel către savanți să ofere Ministerului Mediului rezultate ale cercetărilor, în care să prevaleze partea aplicativă. „Evaluând diferitele ipoteze și opinii emise de cercetătorii științifici, așteptăm să ne oferiți propunerile practice, care pot fi aplicate concret în condițiile schimbărilor climatice și ale altor provocări de mediu din țară”, a specificat Iordanca-Rodica Iordanov.   

 

Angela Lozan, doctor în Biologie, a menționat necesitatea contribuirii cercetătorilor științifici la Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. „Este necesară o abordare științifică, ecosistemică în plantarea de păduri. Este nevoie de plantarea unor specii adaptate la schimbările climatice. Să asigurăm durabilitatea pădurilor. Este necesar să luăm în considerare factorii negativi, de exemplu – speciile invazive. Este importantă și componenta sol. Nu putem planta pe terenuri degradate, cu o bonitate scăzută”, a remarcat cercetătoarea științifică.

 

Interlocutorii au convenit ca experții din Ministerul Mediului să transmită, în scurt timp, Institutului de Ecologie și Geografie toate temele de interes – prezente în documentele de politici elaborate de instituția publică, la care ar putea contribui comunitatea științifică.