Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Pe 16 septembrie marcăm Ziua internațională pentru protecția stratului de ozon

Published on: S, 09/16/2023 - 11:21

Pe 16 septembrie este marcată Ziua internațională pentru protecția stratului de ozon. În acest an, mesajul principal al evenimentul este: „Restabilirea stratului de ozon și atenuarea schimbărilor climatice”. Evenimentul a fost instituit în anul 1994, printr-o rezoluție a celei de-a 49-a sesiuni a Adunării Generale ONU, marcând astfel semnarea în 1987 a Protocolului de la Montreal privind interzicerea substanțelor care diminuează stratul de ozon al Convenției de la Viena pentru protecția stratului de ozon (din 22 martie 1985). Republica Moldova a devenit parte la Convenția de la Viena și la Protocolului de la Montreal în anul 1996.    

 

Protocolul de la Montreal este recunoscut pe plan mondial ca cel mai eficient tratat multilateral asupra mediului pus vreodată în aplicare, un  exemplu unic de colaborare și parteneriat internațional pentru  protejarea patrimoniul comun al umanității și al comunității mondiale.

 

Ca urmare a accelerării dezvoltării industriale și intensificării impactului negativ al activității antropice asupra mediului, stratul de ozon a început să degradeze. Prima mare gaură în stratul de ozon a fost depistată în 1979, deasupra Antarcticii, după care a urmat o scădere continuă a nivelului de ozon la scară globală.  Fenomenul epuizării stratului de ozon duce la scăderea eficacității sistemului imunitar, apariția infecțiilor, a cancerului de piele, a cataractelor și orbirii, reducerea culturilor agricole, afectarea vieții marine, a planctonului și altele.

 

Consecințele ireversibile ale acestui fenomen au determinat statele semnatare ale Protocolului de la Montreal să abordeze renunțarea treptată la utilizarea substanțelor care distrug stratul de ozon, identificarea unor soluții acceptabile pentru înlocuirea tehnologiilor vechi, poluatoare, cu altele noi, în deplină siguranță pentru sănătatea omului și protecția mediului.

 

În scopul asigurării realizării angajamentelor asumate de Republica Moldova, a fost elaborat un șir de acte normative menite să reglementeze și să stopeze utilizarea substanțelor care distrug stratul de ozon: Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (2002), Programul de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 (2016), Regulamentul cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate (2018), Regulamentul cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră (2019), Legea privind gazele fluorurate cu efect de seră (2023).

 

După trei decenii de acțiuni susținute ale comunității mondiale împotriva distrugerii stratului de ozon, au fost realizate progrese importante – gaura de ozon se micșorează continuu, iar stratul de ozon este în curs de normalizare. Conform experților Organizației Meteorologice Mondiale, către anii 2060, grație implementării Protocolului de la Montreal, stratul de ozon ar putea să se refacă și să atingă nivelul său de până la anul 1980.

 

Republica Moldova a aderat la toate amendamentele la Protocolul de la Montreal, adoptate la Londra, Copenhaga, Montreal, Beijing și Kigali. Prin aderarea la Amendamentul de la Kigali (2023), Republica Moldova și-a asumat angajamentul de reducere treptată a hidrofluorcarburilor (HFC) – gaze cu potențial înalt de încălzire globală. Realizarea prevederilor amendamentului de la Kigali, prin eliminarea treptată a HFC, poate conduce la reducerea încălzirii globale cu până la 0,5°C până în anul 2100.