Pe 18 septembrie marcăm Ziua Internațională a Monitorizării Calității Apei

Published on: L, 09/18/2023 - 13:59

Ziua mondială de monitorizare a calității apei, marcată anual la 18 septembrie, reprezintă o inițiativă globală menită să determine oamenii din întreaga lume să testeze calitatea apei locale şi să încurajeze acțiunile de protejare a apei. În Republica Moldova monitorizarea calității apei potabile se efectuează de către Agenția de Mediu.

 

Monitorizarea se efectuează cu scopul de a asigura verificarea eficacității măsurilor de control a riscurilor cu impact asupra sănătății umane pe tot parcursul lanțului de aprovizionare cu apă (captare, tratare, înmagazinare și distribuție), precum și îndeplinirea obiectivului la punctul de conformitate, respectiv că apa este sanogenă și curată. De asemenea, Agenția de Mediu furnizarea informații cu privire la calitatea apei potabile pentru a demonstra că apa este curată, lipsită de microorganisme, paraziți și că sunt respectate valorile parametrilor. Specialiștii urmăresc identificarea mijloacelor adecvate de reducere a riscului pentru sănătatea umană.

 

În condițiile urbanizării și a industrializării, viața contemporană se caracterizează printr-un proces îngrijorător de deteriorare a echilibrului ecologic şi de poluare a resurselor de apă. Managementul resurselor de apă este pus în dificultate, mai ales în ceea ce privește calitatea apei, aceasta fiind afectată tot mai mult de diversele forme de poluare.

 

Monitorizarea permite realizarea a patru obiective primordiale în cunoașterea stării de calitate a apei: supraveghere, prognozare, avertizare și intervenție. Prin monitorizarea calității apei se realizează o evaluare sistematică a caracteristicilor calitative ale apei, aflate într-o dinamică permanentă şi cu implicaţii social-economice semnificative.

 

Monitorizarea calității apelor constituie un suport vital pentru orice program de management al apelor. Monitorizarea apelor este definită ca o activitate integrată de evaluare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice și microbiologice ale apei în relație cu condițiile de sănătate umană și cele ecologice raportate la o utilizare destinată apei. De asemenea, foarte importantă este formularea și implementarea unui sistem eficient de management al datelor și metodelor de comunicare și schimb de informații între colaboratori, beneficiari și public.

Monitorizarea calității apelor se efectuează în râuri, lacuri, ape subterane, ape uzate. În cazul apelor uzate, se monitorizează indicatorii fizico-chimici din autorizațiile de gospodărire a apelor.

 

Oricât de riguros este controlul, acesta nu poate decât să constate rezultatele acțiunilor celor care poluează apa. De aceea, cu prilejul Zilei mondiale de monitorizare a calității apei, este bine să ne rememorăm că există reguli, respectarea cărora ne permite să păstrăm apa curată, atât pe cea din pânza freatică, cât și pe cea de suprafață.