Republica Moldova consolidează cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Published on: J, 11/09/2023 - 15:05

O delegație a Republicii Moldova a efectuat o vizită de lucru la sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA) de la Viena, Austria, unde a avut întrevederi cu reprezentanții organizației internaționale. Deplasarea s-a efectuat în contextul realizării suportului acordat de către IAEA sub formă de asistență tehnică, pe marginea proiectului Inter-regional INT9186 – Susținerea Controlului integru asupra surselor radioactive pe tot ciclul de existență (Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - Phase II and new Phase III).

 

Din echipa de experți ai Republicii Moldova au făcut parte Ionel Bălan, director al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) - instituție din subordinea Ministerului Mediului, și Iulian Gâscă, șeful IDS „Obiectelor Speciale 5101 și 5102”. Delegația Republicii Moldova a prezentat rezultatele activităților de consolidare a surselor radioactive de mare activitate din cadrul instituțiilor vulnerabile, cât și progresele obținute în urma operațiunilor de detectare și identificare a surselor radioactive depistate în cadrul diferitor întreprinderi din industrie, știință, medicină etc..

 

În cadrul întrevederilor dintre reprezentanții Republicii Moldova și ai IAEA au fost identificate provocările, lacunele și soluțiile la programul de durabilitate pentru sistemul de securitate nucleară și radiologică cu referire la o nouă fază – a III, de realizare a proiectului, luând în considerare provocările provenite de la războiul din vecinătate.

 

Republica Moldova a fost evidențiată drept stat membru care a elaborat și implementează cu succes Strategia națională privind managementul deșeurilor radioactive și Planul de acțiuni la strategie (Legea nr. 68/2017), prin consolidarea surselor radioactive de mare activitate de la obiectivele radiologice vulnerabile. În acest sens, au fost remarcate Institutul de cercetări ale culturilor de câmp din Tiraspol și Institutul de genetică și fiziologie a plantelor din Chișinău.

 

Țara noastră va beneficia de un grant prin care va fi posibilă returnarea sursei radioactive de mare activitate de Co-60 utilizată de Însutitul de Oncologie către producător, astfel evitând povara gestionării unei surse radioactive cu un grad sporit de pericol.

 

La compartimentul politicii de eliminare a materialelor radioactive cu o perioadă de viață lungă și care nu pot fi returnate către producător (surse radioactive istorice), AIEA recomandă statelor membre să implementeze abordarea BOSS (borehole disposal of disused sealed sources) prin care, sursele radioactive uzate (SRU) sunt dispuse în condiții de maximă securitate, fără un impact asupra sănătății și mediului. 

 

În cadrul prezentării rezultatelor de asimilare a fondurilor disponibile, s-a constatat că majoritatea fondurilor alocate au fost absorbite și multe state membre au însușit „lecțiile învățate” în scopul stabilirii sarcinilor ce țin de implementarea prevederilor unui șir de convenții internaționale în domeniul securității radiologice și nucleare.

 

În cadrul discuțiilor au fost abordate domeniile principale de interes ale sustenabilității pentru securitatea nucleară și radiologică, evaluării și revizuirii politicilor existente, cât și proceduri naționale de reacționare, inclusiv operațiuni de recuperare a controlului în cazul surselor radioactive orfane.