Experți moldoveni au participat la ședința Protocolului privind apa și sănătatea dedicată creșterii rezilienței la schimbările climatice

Published on: J, 11/16/2023 - 12:46

Galina Norocea, consultant principal în cadrul Secției politici în domeniul chimbării climei și Anna Căsuța, consultant principal în cadrul Direcției politici de management integrat al resurselor de apă, au participat la Masa rotundă privind creșterea rezilienței la schimbările climatice în sectorul resurselor de apă și sanitație, care a avut loc în orașul Geneva, Elveția. Evenimentul a fost organizat de Secretariatul Executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE).

 

Obiectivul acestei vizite, organizate sub auspiciile Protocolului UNECE – OMS/Europa privind apa și sănătatea, a fost identificarea direcției și priorităților pentru țările din regiunea pan-europeană, care pot fi urmărite în temeiul Protocolului, inclusiv instrumentele necesare pentru sprijinirea acțiunilor la nivel de stat.

 

În cadrul evenimentului, a fost abordată necesitatea identificării acțiunilor comune pentru creșterea rezistenței sectorului de asigurare a resurselor de apă, a sectoarelor de sanitație și igienă, și trasarea măsurilor clare în documentele de politici.

 

Participanții la eveniment au discutat despre creșterea rezistenței la fenomenele meteorologice extreme, induse de schimbările climatice în corelare cu alte procese, cum ar fi contribuțiile determinate la nivel național (NDC) în temeiul Acordului de la Paris și Planurile Naționale de Adaptare (PNA), profitând de toate mijloacele relevante de implementare.