Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Implementarea Directivei privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole discutată la Ministerul Mediului

Published on: J, 12/14/2023 - 17:07

Astăzi, Irina Punga, Secretar general adjunct al Ministerului Mediului, a participat la atelierul de lucru privind implementarea Directivei 91/676/CE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. În cadrul evenimentului s-a discutat, despre necesitatea asistenței pentru țara noastră în elaborarea Programelor privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați, precum și implementarea acțiunilor specifice, și a Codurilor de bune practici agricole orientate spre reducerea poluării și îmbunătățirea calității resursei de apă.

 

Irina Punga a subliniat faptul că, gestionarea eficientă a resurselor de apă este o prioritate pentru activitatea Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului Mediului, iar direcțiile strategice de intervenție sunt îndreptate spre îmbunătățirea calității resursei de apă. „Poluarea resurselor de apă este o problemă gravă în Republica Moldova, în special din cauza utilizării excesive a nitraților, îngrășămintelor, fertilizanților în activitățile agricole. Reieșind din statutul de țară candidat pentru Aderarea la UE, subiectele ce vizează armonizarea Directivelor UE au o importanță primordială în activitatea Ministerului Mediului, ca și pentru celelalte autorități centrale”.

 

Participanții la atelier au concluzionat că, există numeroase provocări în dezvoltare și transpunerea actelor UE, dar totodată sunt şi numeroase oportunități, care pot fi și trebuie valorificate. Astfel, Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, la Capitolul Asigurarea unui mediu sănătos și sigur - Apa este situată pe primul loc. Astfel, urmează să implementăm un şir de acţiuni, inclusiv ce vizează diminuarea poluării cauzate de nitrați, care să contribuie la protecţia și gestionarea durabilă a resurselor de apă și asigurarea accesului echitabil la apă.

 

Atelierul este organizat cu suportul proiectului EU4Environment: Resurse de apă și date de mediu, în cadrul căruia vor participa 2 experți din cadrul proiectului, care vor prezenta experiența Franței la acest subiect.