Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Codul silvic a fost adoptat astăzi în Parlament

Published on: J, 03/28/2024 - 16:08

După o muncă enormă de mai mulți ani, astăzi în Parlamentul Republicii Moldova a fost adoptat noul Cod silvic. Precedentul Cod a intrat în vigoare în anul 1996.

 

Noul Cod prevede statutul juridic al terenurilor fondului forestier; competențele autorităților administrației publice centrale și locale cu referire la raporturile silvice și activitățile pentru supravegherea stării și folosirii durabile a fondului forestier și cinegetic; normele de folosire a pădurii. De asemenea, el conține măsurile de protecție a fondului forestier, conservarea și ameliorarea biodiversității pădurilor, precum și răspunderea pentru încălcarea legislației silvice.

 

Codul reprezintă documentul de bază care reglementează relațiile de folosire a pădurilor, protecția terenurilor, precum şi utilizarea și conservarea regnului vegetal și animal.

 

Noul Cod prevede divizarea pădurilor pe grupe, subgrupe și categorii funcționale. Grupa întâi funcțională, cu funcții speciale de protecție, se referă la pădurile care sunt utilizate pentru conservarea naturii, conservarea genofondului şi ecofondului forestier, cercetare științifică, protecția patrimoniului istoric și cultural, protecția  corpurilor de apă și a solului, recreere și turism ecologic.

 

Grupa a doua funcțională, cu funcții de protecție și producție, vizează pădurile polivalente ce asigură securitatea alimentară și energetică a populației, care sunt utilizate pentru producția de lemn, comerțul cu lemn și produse nelemnoase, toate contribuind la protecția mediului.

 

Codul silvic va intra în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. La data intrării în vigoare a noului Cod, se va abroga Codul silvic actual și Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.