Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Astăzi este Ziua Internațională a Păsărilor

Published on: L, 04/01/2024 - 14:22

În fiecare an, Republica Moldova sărbătorește această zi de 1 aprilie, iar o temă specifică este aleasă pentru a concentra atenția asupra problemelor cheie care afectează păsările migratoare și habitatele acestora. Anul acesta a fost numită - Dreptul de a zbura. Ziua internațională a păsărilor este sărbătorită la date diferite, în funcție de regiune. Republica Moldova găzduiește peste 344 de specii de păsări.

 

Evenimentul este  anual celebrat pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la conservarea păsărilor și a habitatelor acestora. Ziua evidențiază importanța protejării acestor specii de păsări, unele dintre care întreprind călătorii lungi și grele peste continente în timpul migrațiilor lor anuale. 

 

Păsările sunt prădători naturali ai insectelor și altor nevertebrate. Ele ajută la reglarea populațiilor de insecte, inclusiv a dăunătorilor agricoli, hrănindu-se cu ele și reducând astfel daunele culturilor. 

 

Anumite specii de păsări, cum ar fi bufnițele, ciocănitoarea și păsările marine care cuibăresc, acționează ca ingineri de ecosistem modificându-și habitatele. Păsările au o semnificație culturală și oferă oportunități de recreere și ecoturism pentru oameni. Observarea păsărilor este o activitate populară care generează beneficii economice și încurajează aprecierea pentru natură, ducând la eforturi de conservare pentru a proteja habitatele păsărilor și diversitatea speciilor.

 

Barza albă este o priveliște familiară în Moldova, mai ales în lunile de primăvară și vară, când se reproduce în habitate deschise, cum ar fi zonele umede, pajiștile și terenurile agricole. Prigoria europeană este o pasăre migratoare colorată care vizitează Moldova în lunile de vară. Este numit după dieta sa, care constă în principal din albine și alte insecte zburătoare. 

 

Cucul obișnuit, Privighetoarea comună, Dumbrăveanca, Barza neagră, Pupăza, Grangurul sunt doar câteva exemple ale speciilor de păsări care se găsesc în Republica Moldova. Diversele habitate ale țării, inclusiv pădurile, zonele umede și zonele agricole, susțin o avifaună bogată, ceea ce o face o destinație atractivă pentru observatorii de păsări și pasionații de natură.

 

Păsările joacă roluri multiple și esențiale în ecosisteme, contribuind la procesele ecologice, la conservarea biodiversității și la bunăstarea umană. Protejarea și conservarea populațiilor de păsări și a habitatelor acestora este crucială pentru menținerea ecosistemelor sănătoase și rezistente la nivel mondial.