Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit cu Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova, Daniela Gasparikova

Published on: M, 04/02/2024 - 17:14

Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a avut o primă întâlnire cu Daniela Gasparikova, reprezentanta rezidentă a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (în continuare PNUD). În cadrul discuției, cei doi oficiali au efectuat un schimb de opinii cu referire la aspectele colaborării bilaterale, trecând în revistă principalele proiecte de mediu realizate cu suportul Programului.

 

Ministrul Lazarencu, a subliniat faptul că PNUD este un partener important al Ministerului Mediului și este bine recunoscut prin expertiza și instrumentele importante de care dispune, inclusiv abordarea inovatoare, pentru a sprijini nevoile și eforturile de dezvoltare ale mediului. 

 

Reprezentanta rezidentă a PNUD a reafirmat sprijinul organizației pe care o reprezintă, mai ales în implementarea diferitor proiecte. Daniela Gasparikova a subliniat importanța dinamizării relațiilor bilaterale prin oferirea asistenței necesare în transpunerea legislației UE și implementarea politicilor de mediu. 

 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare este o entitate specializată a Organizației Națiunilor Unite, și-și desfășoară activitatea în Republica Moldova în patru mari domenii: guvernarea, drepturile omului şi egalitate de gen; creșterea economică durabilă, incluzivă şi echitabilă; durabilitatea şi reziliența mediului înconjurător; prevenirea crizelor şi reconstrucție.