Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Republica Moldova - la reuniunile Comitetului subsidiar al Convenției ONU privind schimbările climatice

Published on: M, 06/12/2024 - 14:36

Reprezentanții țărilor semnatare ale Convenției Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbările climatice (CONUSC) s-au reunit la Bonn, Germania, pentru a discuta și a identifica măsurile necesare pentru a limita creșterea temperaturii globale cu 1,5 grade Celsius, conform Acordului de la Paris. În cadrul reuniunii Comitetului subsidiar al CONUSC, participanții au analizat progresele înregistrate în implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și modalitățile prin care statele părți pot contribui la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul Acordului.

 

Marina LUNGU, consultant principal, Secția Politici în Domeniul Schimbării Climei a Ministerul Mediului, a prezentat experiența Republicii Moldova în colectarea, analizarea și gestionarea datelor legate de schimbările climatice. De asemenea, a evidențiat progresele în elaborarea primului Raport Bienal de Transparență, care este un pas important în direcția atingerii obiectivelor de limitare a creșterii temperaturii.

 

De asemenea, una dintre prioritățile discutate a fost introducerea de către fiecare țară a unor noi contribuții succesive și progresiv mai ambițioase determinate la nivel național (NDC), reprezentând cea mai mare ambiție pentru atenuarea schimbărilor climatice. În contextul atingerii obiectivului general de reducere a creșterii temperaturii, Republica Moldova urmează să actualizeze Contribuția Național Determinată și să raporteze progresele către secretariatul CONUSC în primul trimestru al anului 2025.

 

În acest context, NDC Partenership în comun cu alți parteneri de dezvoltare va oferi asistență tehnică, expertiză și finanțare pentru evaluarea implementării politicilor țării în domeniul atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptării la schimbarea climei cât și evaluarea progresului în atingerea țintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivel de țară.