Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2024-2030 elaborat de Ministerul Mediuluia, aprobată azi în Ședința de Guvern

Published on: M, 06/12/2024 - 16:57

Existența unui mediu curat este esențială pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, prevăzute de Constituția Republicii Moldova. Păstrarea calității aerului, apei, solului, florei și faunei în condițiile unei dezvoltări durabile este crucială. Ministerul Mediului, în conformitate cu Programul de Activitate a Guvernului „Moldova prosperă, sigură, europeană” și cu direcția de integrare europeană a țării, a elaborată Strategia de mediu pentru anii 2024-2030.
 
Aceasta vizează aproximarea legislației naționale la directivele Uniunii Europene și implementarea unei politici eficiente de protecție a mediului și utilizare a resurselor naturale.
 
Strategia de Mediu 2024-2030 este documentul de bază care se concentrează pe îmbunătățirea calității mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale, stabilind obiective și priorități până în 2030. Acestea includ guvernanța de mediu pentru toate segmentele pe care le cuprinde. De asemenea, vizează accelerarea tranziției verzi, cu obiectivul pe termen lung de a îmbunătăți calitatea mediului și de a atinge „zero poluare” pentru apă, aer și sol până în 2030. Prin urmare, toată legislația de mediu, care va fi elaborată ulterior, se va scrie și implementa în concordanță cu Strategia de Mediu. 
 
Scopul Strategiei este de a garanta condiții sigure pentru mediu și viață la nivel național, dar și contribuția la atingerea obiectivelor europene de mediu, precum: 
- reducerea rapidă a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990 și obținerea neutralității climatice până în 2050;
 - creșterea capacității de adaptare, inclusiv pe baza abordărilor ecosistemice, consolidarea rezilienței și o mai bună adaptare și reducerea vulnerabilității mediului, a societății și a tuturor sectoarelor economiei la schimbările climatice, ameliorând prevenirea dezastrelor meteorologice și climatice și pregătirea pentru acestea; 
- accelerarea tranziției către o economie circulară netoxică, în care creșterea este regenerativă, resursele sunt folosite eficient și sustenabil și se aplică ierarhia deșeurilor;
 - urmărirea obiectivului de reducere la zero a poluării, inclusiv în privința produselor chimice periculoase, pentru a obține un mediu fără substanțe toxice, inclusiv pentru aer, apă și sol, precum și în privința poluării fonice, și protecția sănătății și  prosperității oamenilor, animalelor și ecosistemelor de riscurile legate de mediu și de impactul negativ;
 - protecția, conservarea și refacerea biodiversității, prin oprirea și inversarea declinului biodiversității și prin ameliorarea stării ecosistemelor și a funcțiilor și serviciilor pe care le oferă, prin ameliorarea stării mediului, în special a aerului, a apei și a solului, precum și prin combaterea deșertificării și degradării solului; 
- reducerea presiunilor asupra climei și mediului legate de producție și consum, în special în domeniile energiei, industriei, clădirilor și infrastructurii, mobilității, turismului, comerțului internațional și sistemului alimentar.
 
Strategia de mediu stabilește un obiectiv general, care să asigure crearea unui sistem eficient de management de mediu, care să contribuie la creșterea factorilor de mediu și să asigure populației dreptul la un mediu înconjurător curat, sănătos și sigur.