Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice

Published on: M, 06/12/2024 - 17:01

Astăzi, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice. Acesta reglementează atribuțiile, drepturile și modul de organizare a Comisiei, precum și atribuțiile Secretariatului Comisiei și ale Grupurilor de lucru sectoriale.
 
Comisia va integra măsurile privind schimbările climatice în politicile de dezvoltare socio-economică și va facilita implementarea acțiunilor climatice. Comisia se va reuni trimestrial, conform programului anual de lucru, iar deciziile sale vor fi obligatorii. Programul anual va fi elaborat de secretariatul din cadrul Ministerului Mediului și aprobat de Comisie.