Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Guvernul construiește noi locuri de muncă verzi - Programul de promovare a economiei verzi și circulare 2024-2028 a fost aprobat

Published on: M, 07/10/2024 - 11:54

Guvernul construiește noi locuri de muncă verzi și stimulează trecerea întreprinderilor către practici ecologice, prin aprobarea Programului de promovare a economiei verzi și circulare 2024-2028. 
 
Programul va facilita trecerea către o economie circulară, unde deșeurile sunt transformate în materie primă și sunt reintroduse în circuitul economic. 
 
Programul include măsuri ample pentru:
- încurajarea investițiilor în economia verde,
- stimularea  inovației și start-up-urilor către practici verzi;
- mai multe oportunități de angajare în economia verde;
- optimizarea consumului de resurse naturale;
- reducerea impactului asupra mediului și a amprentei de carbon. 
 
Astfel, vom sprijini creșterea economică prin promovarea unor condiții și practici ecologice, ceea ce va duce la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin asigurarea unui mediu curat, sustenabil și sănătos. Programul va facilita transpunerea principiilor Pactului Verde European în toate documentele de politici relevante, care este prezent în toate Strategiile europene de tranzit.
 
Programul de promovare a economiei verzi și circulare 2024-2028, va contribui la reducerea emisiilor de carbon încurajând întreprinderile să adopte practici ecologice, promovând astfel utilizarea surselor de energie regenerabilă, eficiența energetică și implementarea principiilor economiei circulare pentru reducerea deșeurilor și reutilizarea resurselor.
 
Costurile Programului sunt estimate la peste 200 milioane lei, din care 100 milioane lei vor fi acoperite din bugetul de stat și 100 milioane lei din alte surse. Principalele măsuri planificate includ clasificarea activităților economice verzi și introducerea competențelor verzi în administrațiile publice.