Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Acte normative


Legislație națională – politici de aer și schimbări climatice

 


Acte normative și documente de politici din domeniul îmbunătățirilor funciare și fondului funciar

 


Acorduri bilaterale și convenții de mediu

 


HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 145 din 25-08-2021 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului

 


HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 150 din 02-03-2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia

 


HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 485 din 12-08-2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale

 


HOTĂRÂRE Nr. 458 din 24-07-2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, structurii şi efectivului-limită ale acesteia

 


HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 549 din 13-06-2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu

 


HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1249 din 19-12-2018 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

 


HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 548 din 13-06-2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului

 


HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 882 din 22-10-2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale acesteia