Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Acte normative naționale în domeniul mediului

 

 


 

 

ACTE NORMATIVE NAȚIONALE ÎN DOMENIUL MEDIULUI
Acte normative în domeniul managementului integrat al resurselor de apă
 
1. Strategia de Alimentare cu Apă și Sanitație (2014-2028), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20 martie 2014.  (http://lex.justice.md/md/352311/)
 
2. Hotărîrea Guvernului nr. 1063 din 16 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Programului Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366749)
 
3. Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073) 
 
4. Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. (http://lex.justice.md/md/342978/)
 
5. Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 23 septembrie 2013 cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor. (http://lex.justice.md/md/349739/) 
 
6. Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 4 octombrie 2013 cu privire la hotarele districtelor bazinelor şi subbazinelor hidrografice şi hărţile speciale în care sînt determinate (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349824) 
 
7. Hotărîrea Guvernului nr. 867 din 1 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire și de funcționare a Comitetului districtului bazinului hidrografic. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350206) 
 
8. Hotărîrea Guvernului nr. 866 din 1 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350205)
 
9. Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului  cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafață. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350355) 
 
10. Hotărîrea Guvernului nr. 932 din 20 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350467) 
 
11. Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane.
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350466) 
 
12. Hotărîrea Guvernului nr. 779 din 4 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea gestionării secetei. 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349828) 
 
13. Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 9 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă.
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350109) 
 
14. Hotărîrea Guvernului nr. 835 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului privind evidența și raportarea apei folosite.
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350127) 
 
15. Hotărîrea Guvernului nr. 881 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă.
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350260) 
 
16. Hotărîrea Guvernului nr. 887 din 11 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de inundații.
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350280) 
 
17. Hotărîrea Guvernului nr. 949 din 25 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă. 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350530) 
 
18. Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale.
(http://lex.justice.md/md/350537/) 
 
19. Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu a folosinței speciale a apei. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350368) 
 
20. Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 29 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activități agricole.
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350141) 
 
21. Hotărîrea Guvernului nr. 250 din 3 aprilie 2014 privind aprobarea componenței nominale a comitetelor districtelor bazinelor hidrografice.
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352474)
 
22. Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 8 septembrie 2014 privind aprobarea Listei cospurilor de apă de suprafață, a zonelor și a fîșiilor de protecție, precum și a Listei construcțiilor hidrotehnice gestionate de autoritatea administrativă de gestionare a apei. 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354702) 
 
23. Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 3 octombrie 2018 cu privire la aprobarea Planului de gestionare a
      districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378307) 
 
24. Hotărîrea Guvernului nr. 814 din 17 octombrie 2017 cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru.
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371992) 
 
25. Hotărîrea Guvernului nr. 590 din 21 iunie 2016 privind Concepția reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor asupra mediului. 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376195)
 
26. Hotărîrea Guvernului nr. 347 din 18 aprilie 2018 pentru aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru.
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375079) 
 
27. Hotărîrea Guvernului nr. 1205 din 5 decembrie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului  nr. 325/2011 cu privire la Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378325)
 
28. Hotărîrea Guvernului nr. 736/2020 cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și zonelor sensibile la nutrienți (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123729&lang=ro)
 
29. Hotărîrea guvernului nr. 562/2020 cu pricire la aprobarea Planurilor de gestionare a riscului la inundații (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122775&lang=ro)
 
Cadrul strategic în domeniul biodiversităţii:
 
1) Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 274/2015 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781
 
2) Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 101/2014
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351561
 
3) Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 350/2001
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308876
 
4) Programul naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 593/2011
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308876
 
Cadrul normativ  în domeniul biodiversităţii:
 
5) Codul silvic nr. 887/1996     http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740
 
6) Legea regnului animal nr. 439/1995 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311667
 
7) Legea nr. 1102/1997 cu privire la resursele naturale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311535
 
8) Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311614
 
9) Legea nr. 591/1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311847
 
10) Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate nr. 1041/2000 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312730
 
11) Legea nr. 755/2001 privind securitatea biologică http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312871
 
12) Legea nr. 325/2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315224
 
13) Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura http://lex.justice.md/document_rom.php?id=68F56F6D:8E74D2B2
 
14) Legea regnului vegetal nr. 239/2007 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327015
 
15) Legea nr. 94/2007 cu privire la reţeaua ecologică http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=334071&lang=1
 
16) Legea grădinilor zoologice nr. 136/2007 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324666
 
17) Legea nr. 132/2018 privind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos”
 
18) Hotărîrea Guvernului nr. 414/1997 cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297074
 
19) Hotărîrea Guvernului Nr.782/2000 pentru aprobarea regulamentelor-cadru ale parcurilor naţionale, monumentelor naturii, rezervaţiilor de resurse şi rezervaţiilor biosferei http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304680
 
20) Hotărîrea Guvernului nr. 414/2000  privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=301808 
 
21) Hotărîrea Guvernului nr. 784/2000 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile naturale, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice şi Regulamentului-cadru cu privire la monumentele de arhitectură
peisageră http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304691
 
22) Hotărîrea Guvernului nr. 785/2000 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la grădinile botanice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile ştiinţifice http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304695
 
23) Hotărîrea Guvernului Nr. 803/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată Hotărîrea Guvernului  Nr. 665/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324070 
 
24) Hotărîrea Guvernului Nr. 1107/2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=335224&lang=1
 
25) Hotărîrea Guvernului Nr. 1005/2004  privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de stat al regnului animal http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297060
 
26) http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304836 Hotărîrea Guvernului Nr.27/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier http://lex.justice.md/index.php?
action=view&view=doc&lang=1&id=300650
 
27) Hotărîrea Guvernului    Nr.  1094/2006  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de folosinţă specială a obiectelor Cărţii Roşii a Republicii Moldova http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317447
 
28) Hotărîrea Guvernului nr. 187/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere http://lex.justice.md/md/327068/
 
29) Hotărîrea Guvernului Nr. 211/2009  privind aprobarea Regulamentului  Cadastrului obiectelor regnului vegetal http://lex.justice.md/md/331082/
 
30) Hotărîrea Guvernului Nr. 667/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335434
 
31) Hotărîrea Parlamentului Nr. 201/2013 privind fondarea Parcului Naţional „Orhei” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349231
 
32) Hotărîrea Guvernului nr. 239/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat din fondul forestier de stat http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352465
 
33) Hotărîrea Guvernului Nr. 923/2014 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355414
 
34) Hotărîrea Guvernului cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale - http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378685
 
35) Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea formularelor-tip  ale actelor permisive - http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377141
 
 
       Acte normative în domeniul managementului deșeurilor și substanțelor chimice
 
LEGEA nr. 209 din  29.07.2016 privind deşeurile http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113102&lang=ro
 
LEGEA nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112668&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr. 637 din 27-05-2003 privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112863&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10-04-2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=67104&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr.973 din 18-10-2010 cu privire la aprobarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103329&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr.1155 din 20-10-2004 pentru aprobarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=27330&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102107&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr. 212 din  07 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102175&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr. 501 din  29 mai 2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108614&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108814&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr. 373 din 24 aprilie 2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103021&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr. 755 din 25 iulie 2018 cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă  pentru declararea utilității publice a lucrărilor de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenurile cu suprafața de 5,0207 ha din extravilanul comunei Bilicenii Noi și cu suprafața de 19,5454 ha din extravilanul comunei Țambula, raionul Sîngerei  
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108910&lang=ro
 
Hotărîrea Guvernului nr. 804 din 01-08-2018 cu privire la declararea utilității publice a lucrărilor de interes comun pentru amenajarea poligonului de acumulare și depozitare a deșeurilor din localitățile raionului Sîngerei și municipiul Bălți http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108971&lang=ro
 
Acte normative în domeniul prevenirii poluării și evaluătii de mediu
 
 
1. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (HG nr. 301 din  24.04.2014)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740
 
2. Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (HG nr. 160 din  21.02.2018)
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=374523&lang=1
3. Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 (HG nr. 1206 din  05.12.2018)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378837
 
4. Legea nr. 1515-XI din  16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311604
 
5. Legea nr.1540 din  25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311615 
 
6. Ordinul MADRM nr. 15 din 22.01.2019 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379075
 
7. Legea nr. 86 din  29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353608. 
 
8. Ordinul MADRM nr. 1 din 04.01.2019 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=379760&lang=1
 
9. Legea nr. 11 din  02.03.2017 privind evaluarea strategică de mediu  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369732
 
10. Ordinul MADRM nr. 219 din 01.10.2018 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377554
 
 
Acte normative naționale în domeniul protecției aerului și schimbărilor climatice 
 
1. Hotărîrea Guvernului nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124936&lang=ro)

2. Hotărîrea Guvernului nr. 587/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122611&lang=ro)

3. Hotărîrea Guvernului nr. 863/2020 pentru aprobarea proiectului de lege privind calitatea aerului atmosferic (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124299&lang=ro)

4. Hotărîrea Guvernului nr. 414/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114834&lang=ro)

5. Legea nr. 1422/1997 privind protecţia aerului atmosferic (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108699&lang=ro#)

6. Hotărîrea Parlamentului nr. 399/1995 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=8729&lang=ro)

7. Legea nr. 1018/2002 pentru ratificarea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi şi a Protocolului privind metalele grele la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108034&lang=ro)

8. Legea nr. 215/2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP) (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=90885&lang=ro)
 
9. Dispoziție nr. 144/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei naționale privind schimbările climatice (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123757&lang=ro)

10. Hotărîrea Guvernului nr. 444/2020 cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122314&lang=ro)

11. Hotărîrea Guvernului nr. 107/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților și al biolichidelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112852&lang=ro)

12. Hotărîrea Guvernului nr. 1277/2018 cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112485&lang=ro)

13. Legea nr. 78/2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99251&lang=ro)

14. Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=98493&lang=ro)

15. Hotărîrea Guvernului nr. 1009/2014 cu privire la aprobarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114739&lang=ro#)

16. Hotărîrea Parlamentului nr. 404/1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=60740&lang=ro)
 
17. Hotărîrea Guvernului nr. 536/2020 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon, adoptat la 15 octombrie 2016 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122328&lang=ro)

18. Hotărîrea Guvernului nr. 483/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118488&lang=ro)

19. Hotărîrea Guvernului Nr. 589 din 21.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108718&lang=ro)

20. Hotărîrea Guvernului Nr. 1242 din 14.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114298&lang=ro)

21. Hotărîrea Guvernului Nr. 856 din 13.07.2016 privind aprobarea Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi a planurilor de acțiuni pentru implementarea acestuia (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123975&lang=ro)

22. Lege nr. 852 din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122851&lang=ro)    

23. Hotărîrea Guvernului nr. 1064/1999 privind aprobarea Programului naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=74855&lang=ro)  

24. Hotărîrea Parlamentului nr. 966/1996 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru protecţia stratului de ozon şi la Protocolul referitor la substanţele care distrug stratul de ozon (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=60767&lang=ro)

 
 
  Acte normative în domeniul protecției subsolului
Codul subsolului Nr. 3-XVI din 02.02.2009 (http://lex.justice.md/md/331271/)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 570 din 11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului (http://lex.justice.md/md/332303/)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 646 din 20.07.2010 cu privire la aprobarea listei substanţelor minerale utile de importanţă naţională (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335400)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 1003 din 23.10.2010 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul geologic de stat” (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336563)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 392 din 30.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului Fondului de stat de informaţii privind subsolul (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=338722)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 259 din 12.04.2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului (http://lex.justice.md/md/347442/)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 895 din 20.07.2016 cu privire la concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365933)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 1131 din 12.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezevrelor de substanţe minerale utile (http://lex.justice.md/md/367118/)
 
Hotărîrea Guvernului nr. 1439 din 30.12.2016 cu privire la transmiterea dreptului de desfășutare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republcii Moldova, cu ulterioara lor exploatare (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368206)
 
 
În domeniul protecției apelor subterane
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326557&lang=1)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350368)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 931 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350466)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 932 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350467)
 
Hotărîrea Guvernului Nr. 949 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apa (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350530)
 
 
Acte departamentale în domeniul protecției subsolului:
 
Instrucțiunea Nr. 385 din 08.08.2004 privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul nerespectării legislaţiei privind subsolul(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=310721)
 
Instrucțiunea cu privire la înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365617
 
Instrucţiunea privind evidenţa de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a subsolului şi modul de păstrare şi folosire a materialelor Fondului de stat de informaţii privind subsolul http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365617
 
Ordinul AGRM nr.11 din 17 aprilie 2019 cu privire aprobarea cuprinsului proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, pînă la o adîncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=380064