Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Anunţuri de iniţiere a elaborării deciziilor

19.04.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de identificare a iazurilor și lacurilor de acumulare destinate lichidării.


04.03.2024

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire lainițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere tripartitîntre Ministerul Mediului din Republica Moldova, Societatea silvică a fondului dedepozit și consignație și Agenția Franceză de Dezvoltare.


 

28.02.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a expertizei de stat a informației geologice


 

24.11.2023

Anunț cu privire la iniţierea elaborării proiectului de Lege privind acțiunile climatice

 


 
13.11.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de lichidare și recultivare, în vederea creării unei garanții financiare pentru reabilitarea zonelor și factorulor de mediu afectați de activitățile miniere și creșterii gradului de responsabilizare a beneficiarilor sectoarelor de subsol pe întreaga durată de exploatare

 


 

09.11.2023

Anunț privind inițierea modificării proiectului Hotărârii Guvernului nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului


 

12.10.2023

Anunț privind inițierea modificarea Legii nr.239/2007 regnului vegetal

 

 


 


18.08.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Codului Subsolului nr. 3/2009

 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind poluanții organici persistenți(POPs)

 


 

Proiect de Hotărâre a Guvernului cu privire la reformarea Agenției „Moldsilva” și a întreprinderilorsilvice din subordinea acesteia.

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Hotărâre a Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului nr. 187/2008.

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei evaluării economice totale a fondului forestier.

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind ariile naturale protejate.

 


 

Ministerul Mediului inițiază, începând cu data de 30.05.2023, elaborarea proiectului de modificare a HG nr. 254/2021 cu privire la constituirea şi gestionarea Fondului cinegetic național.

 


  

Ministerul Mediului inițiază, începând cu data de 21.05.2023, elaborarea proiectului de  Lege privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, care va transpune Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic).

 


 

Ministerul Mediului inițiază, începând cu data de 21.05.2023, elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului siturilor rețelei Emerald și a planului-tip de monitorizare.

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 570/2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea Codului Silvic

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 187/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege privind serviciul public de gestionare a deșeurilor

 


 

 Ministerul Mediului inițiază consultarea publică a proiectului Ordinului MM proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comercializare a lemnului de foc din cadrul entităților subordonate Agenției „Moldsilva”

 


 

Ministerul Mediului inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat și modificarea Hotărârii Guvernului nr.150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea

 


ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor si aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în sumă de 5 600 000 EUR, în vederea realizării proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”

 


Anunț privind inițierea elaborării proiectului de modificare a Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice

 


Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la Fișa cu date de securitate (FDS)

 


Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la schimbul de terenuri din fondul silvic

 


Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind transmiterea în folosință a terenurilor fondului apelor

 


Anunț privind inițierea modificării Hotărîrii de Guvern nr. 779/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea gestionării secetei

 


Anunț de inițiere a elaborării Proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri de Guvern (în continuare - proiectul) a fost elaborat de Ministerul Mediului, cu suportul autorităților administrative subordonate: Agenția de Mediu, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenția „Apele Moldovei”, Agenția „Moldsilva”, Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

 


Anunț privind inițierea modificării Hotărîrii Guvernului nr. 866/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de elaborare și revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic; Hotărîrii Guvernului nr. 887/2013 cu privire la gestionarea riscurilor de inundații; Hotărîrii Guvernului nr. 779/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea gestionării secetei.

 


Anunț privind inițierea consultărilor pentru aprobarea Manualului operațional al Fondului Național pentru Mediu

 


Anunț privind inițierea modificării HG nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

 


Ministerul Mediului anunță, începând cu data de 06.09.2022 inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Legii nr.209/2016 privind deșeurile.

 


Ministerul Mediului anunță, începând cu data de 01.09.2022 inițierea elaborării proiectului Metodologiei de determinare a morfologiei deșeurilor municipale.

 


Anunț privind organizarea consultării publice a proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea “Regulamentului privind dezvoltarea sistemului de monitoring al calității mediului în vederea asigurării organizării procesului de evaluare a stării mediului înconjurător”

 


Anunț privind inițierea elaborării cadrului normativ secundar pentru aplicarea Legii nr. 152/2022 cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic

 


Anunț privind organizarea consultării publice a proiectul de Ordin Ministerului Mediului ”Cu privire la aprobarea Contractelor-model de atribuire în folosință a sectoarelor de subsol.

 


Anunțul privind inițierea elaborării Strategiei de mediu până în anul 2033

 


 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului pentru gestionarea ecologică a deșeurilor de mercur

 


 

Anunț privind inițierea proiectului Hotarârii de Guvern cu privire la transmiterea unui teren

 


 

Anunț privind inițierea elaborării Programului de management durabil al substanțelor chimice pentru anii 2023-2028 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea acestuia

 


Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la Fișa cu date de securitate (FDS)

 


 Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate, a Nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor la acestea și a Regulamentului cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat

 


Anunț privind elaborarea proiectului planului de acțiuni al recomandărilor Compliance Committee pe Convenția Aarhus

 


Anunț de inițiere a elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier

 


Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de lege privind activitatea meteorologică și hidrologică

 


 Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului Regulamentului cu privire la participarea publicului în luarea deciziilor de mediu

 


Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului Regulamentului cu privire la reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici

 


Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de sera de la instalațiile staționare

 


2022-03-11

Anunț privind inițierea modificării Legii apelor 272/2011

 


2022-02-24

Anunț de inițiere elaborării proiectului Hotărârii Guvernului Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național de Mediu și a Regulamentul privind modul de administrare a Fondului Național de Mediu.

 


2022-02-23

Anunț de inițiere a elaborării proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1249/2018 „cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” și a Hotărârii Guvernului nr. 145/2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului”.

 


2022-02-22

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului

 


2022-02-21

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind etichetarea ecologică

 


2022-02-17

Anunț privind intenția de modificare Hotărârii Guvernului nr. 570/2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vedere implementării prevederilor Codului subsolului.

 


2022-02-09

Anunț privind intenția de modificare a Hotărârii Guvernului Nr. 621/1995 cu privire la Acordul de concesiune între Guvernul Republicii Moldova şi Compania de explorare a resurselor "Redeco" LTD din S.U.A

 


2022-01-21

Anunț de inițiativă de elaborare a documentului de politici „Programul de dezvoltare durabilă a sectorului forestier al Republicii Moldova”

 


2022-01-20

Ministerul Mediului anunță publicul interesat despre initiativa de reorganizare a Agenției Moldsilva

 


2022-01-19

Anunț de inițiere elaborării proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr.664/2016 cu privire la sistarea temporară a exportului de masă lemnoasă.

 


2022-01-17

Anunț privind inițierea modificării Hotărîrii Guvernului nr. 882/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Apele Moldovei”, structurii și efectivului-limită ale acesteia

 


2022-01-17

Anunț privind inițierea elaborării noului act normativ - Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat

 


2022-01-13

Anunț de inițiere a elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat

 


2021-12-30

ANUNȚ privind inițierea elaborării Programului național de adaptare la schimbările climatice pînă în anul 2030, a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia și consultarea Conceptului Programului

 


2021-12-23

Anunțul despre inițierea reexaminării și îmbunătățirii versiunii proiectului Codului Silvic aprobat de Guvern în anul 2020

 


2021-12-14

Anunț privind inițierea elaborării Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului Informațional Automatizat „Cadastrul de stat al apelor”

 


2021-12-14

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționare Instituției Publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

 


2021-12-14

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice

 


2021-11-10

Anunț privind inițierea elaborării Programului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

 


2021-11-10

Anunț privind consultarea publică a proiectului documentului de politici publice: “Programul Național pentru gestionarea deșeurilor pentru anii 2022-2027”

 


2022-11-08

Ministerul Mediului inițiază, începând cu data de 08 noiembrie 2021, elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor

 


2021-11-05

Anunț cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului Nr. 1131/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mișcarea rezervelor de substanțe minerale utile

 


2021-11-05

Anunț privind intenția de elaborare a proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la exploatarea substanțelor minerale utile neconsolidate de mică adâncime

 


2021-11-04

Anunț privind intenția de modificare a Hotărârii Guvernului Nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului.

 


2021-10-21

Anunț referitor la iniţierea elaborării proiectului de act normativ cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii vînătorii şi fondului cinegetic nr. 298/2018

 


2021-10-21

Anunț referitor la iniţierea elaborării versiunii iniţiale a proiectului de act normativ privind aprobarea unor reglementări (regulament, reguli sau instrucțiuni) privind selectarea arborilor și arbuștilor pentru tăiere, replantarea și extinderea vegetației din spațiile verzi ale localităților urbane și rurale.

 


2021-10-21

Anunț referitor la iniţierea elaborării versiunii iniţiale a proiectului de act normativ privind aprobarea componenței Consiliului Ihtiologic național și Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.

 


 2021-07-14

Anunț referitor la iniţierea elaborării versiunii iniţiale a proiectului de act normativ (departamental) pentru stabilirea efectivelor optime ale speciilor de faună de interes cinegetic și aprobarea cotei anuale de recoltare a acestora, în fondurile cinegetice pentru perioada sezonieră 2021-2022.

 


2020-10-07

Anunțul de iniţiativa procesului de elaborare a proiectului de ordin comun cu ME, MAI, pentru aprobarea Planului de acţiuni comune de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat.