Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Anunț pentru ocuparea posturilor vacante

 

A N U N Ţ

pentru ocuparea posturilor vacante

 

1.     Șef al Serviciului managementul documentelor al Direcției management instituțional

 

Scopul general: Organizarea eficientă a activității Serviciului privind ținerea lucrărilor de secretariat în vederea realizării optime a obiectivelor Ministerului

Sarcinile de bază :

1.   Conducerea și coordonarea activităților de management al documentelor în cadrul aparatului central al ministerului;

2.   Planificarea activității de serviciu și exercitarea controlului asupra realizării măsurilor planificate, asigurarea implementării metodelor de administrare a documentelor în cadrul aparatului central al Ministerului;

3.   Organizarea gestiunii arhivei aparatului central al Ministerului și asigurarea sistematizării, păstrării și folosirii documentelor de arhivă;

4.   Organizarea și menținerea funcționalității sistemului de control intern managerial pe domeniul de activitate.

Cerințe:

-        studii superioare/de licență;

-        cel puțin 2 ani de experianță în domeniul secretariatului;

-        cunoștințe de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);

-        cunoașterea sistemului e-Management.

 

2.     Specialist superior în cadrul Serviciului managementul documentelor al Direcției management instituțional

 

Scopul general: Organizarea controlului asupra executării actelor normative și documentelor parvenite de la organele  ierarhic superioare și acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor structurale ale Ministerului pentru executarea în termen a acestora.

Sarcinile de bază:

1. Recepționarea corespondenței parvenite în adresa ministerului și asigurarea controlului prezenței anexelor și a altor elemente, conform legislației în vigoare;

2. Repartizarea operativă a documentelor spre executare subdiviziunilor structurale ale aparatului central al ministerului;

3. Efectuarea însemnărilor necesare în registrele de evidență electronică a sistemului e-Management privind executarea documentelor sau prelungirea examinării acestora;

4. Exercitarea controlului respectării întocmirii corecte a documentelor elaborate.

Cerințe:

-        studii superioare/de licență;

-        cunoștințe de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);

 

 

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV la adresa electronică cristina.spinu@mediu.gov.md, tel. 022 204-563.