Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Anunț privind demararea celui de-al 6-lea ciclu de Raportare Națională a Implementării de către Părți a prevederilor Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului

A N U N Ț

privind demararea celui de-al 6-lea ciclu de Raportare Națională a Implementării de către Părți

a prevederilor Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi

participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului,

semnată la Aarhus, Danemarca la 25 iunie 1998, și ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 346-XIV din 07.04.1999.

 

     În conformitate cu Articolul 10 al Convenției privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în materie de mediu (se anexează) impune Părților informarea periodică privind punerea în aplicare la nivel național prevederile Convenției în baza unui raport național.

 

     La a patra sesiune a reuniunii Părților, desfășurată la Chișinău, 29 iunie-1 iulie 2011, s-a adoptat decizia IV/4 (ECE/MP.PP/2011/2/Add.1) pentru aprobarea formatului de raportare (se anexează) aplicabil în ciclul de raportare. Formatul de raportare este disponibil la adresa: https://unece.org/environment-policypublic-participation/reporting-mechanism

 

     Raportul național trebuie pregătit printr-un proces transparent și consultativ care să implice publicul interesat în timp util. Părțile Convenției sunt invitate să urmeze metodologia de pregătire și depunere a rapoartelor naționale de implementare prevăzute în Ghidul privind cerințele de raportare pregătit de Comitetul de conformitate al Convenției (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4), disponibil online în engleză, franceză și rusă de la: http://www.unece.org/env/pp/reports.html

 

     În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță despre inițierea procesului de elaborare a variantei inițiale a Raportului Național de Implementare a Prevederilor Convenției Aarhus, și invită pentru expunere în formă scrisă punctul de vedere și informațiile disponibile privind respectarea angajamentelor referitoare la asigurarea accesului la informații de caracter public, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în materie de mediu, de către autoritățile administrației publice centrale și subdiviziunile sale structurale, autoritățile publice locale, reprezentanța instituțiilor științifice și de cercetare, reprezentanța mediului de afaceri, reprezentanța mass-media, alte organizații obștești, alt public interesat.

 

     Informațiile pot fi elaborate în baza întrebărilor formulate în Ghidul privind cerințele de raportare (se anexează).

 

     În plus, organizațiile internaționale, regionale și neguvernamentale angajate în programe sau activități care oferă sprijin în punerea în aplicare a Convenției sunt, de asemenea, invitate să furnizeze Ministerului informații privind programele sau activitățile lor și lecțiile învățate.

 

     Se solicită transmiterea comentariilor și informațiilor disponibile în termen de 30 zile din momentul publicării prezentului anunț, la adresa poștală a Ministerului, (MD-2005, Chișinău, str. C. Tănase, 9), inclusiv în adresa persoanei de contact.

 

     Pe baza informațiilor transmise de către publicul interesat Ministerul va pregăti un raport inițial care să rezume progresele realizate și să identifice tendințele, provocările și soluțiile semnificative. Raportul inițial va fi publicat pe pagina web a ministerului și ulterior oferit timp consultărilor publicului interesat.

 

     În conformitate cu decizia II/10, adoptată la cea de a doua sesiune a reuniunii Părților, termenul formal pentru depunerea raportului este cu 180 de zile înainte de sesiunea ordinară a reuniunii Părților. Prin urmare, transmiterea informaților în timp scurt este foarte importantă pentru a se asigura că există suficient timp pentru prelucrarea informațiilor, consultarea raport inițial și pregătirea versiunii finale a Raportului Național  și transmiterea acestuia către Secretariatul Convenției, cu luarea în considerație de către acesta pentru următoarea sesiune a reuniunii Părților la Convenția Aarhus (18-21 octombrie 2021).

 

Persoana de contact pentru eventuale clarificări și responsabilă de recepționarea, prelucrarea informațiilor și pregătirea versiunii finale a Raportului Național din cadrul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:

dl Dumitru GORELCO, Punct Focal Național la Convenția Aarhus;

tel. (022) 204511; e-mail: dumitru.gorelco@madrm.gov.md