Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

ANUNȚ privind inițierea elaborării hotărârii guvernului privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273 din 13.03.2007cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva

În conformitate cu prevederile articolului 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Mediului inițiază, începând cu 08 august 2023, consultările publice asupra elaborării proiectului Hotărârii de Guvern privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.273 din 13.03.2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția pentru Silvicultură „Moldsilva” şi Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale.

 

Proiectul Hotărârii de Guvern  este elaborat în temeiul articolului art. 43 din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 cu modificările ulterioare, art. 25 alin.(1) din Legea vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018.

 

 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului sus menționat pot fi expediate până pe data de 30 august 2023, în adresa persoanei responsabile: Lilia Zamăneagră, consultant principal al Direcției politici în domeniu biodiversității, la adresa de e-mail: lilia.zamăneagră@mediu.gov.md, tel. de contact: 022 204 574; sau pe suport de hârtie pe adresa Ministerului Mediului: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162.