Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Anunț privind publicarea Raportului Național de Implementare de către Părți a prevederilor Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului

Publicarea Raportului Național de Implementare de către Părți

a prevederilor Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi

participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului,

semnată la Aarhus, Danemarca la 25 iunie 1998, și ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 346-XIV din 07.04.1999.

 

În conformitate cu Articolul 10 al Convenției privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în materie de mediu (se anexează) impune Părților informarea periodică privind punerea în aplicare la nivel național prevederile Convenției în baza unui raport național.

 

Ministerul Mediului informează despre publicarea Raportului Național de Implementare a Prevederilor Convenției Aarhus, în contextul demarării celui de-al VI-lea ciclu de Raportare de către Părți a prevederilor Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului.

 

Documentul poate fi accesat la rubrica/domeniul „Transparența decizională/Raportare” de pe pagina web a Ministerului Mediului, acolo unde a fost plasat anunțul primar de inițierea a elaborării Raportului. Acesta conține progresele realizate, tendințele, provocările și soluțiile în domeniul protecției mediului.

 

Ministerul Mediului invită autoritățile administrației publice centrale și subdiviziunile structurale, autoritățile publice locale, instituțiile științifice și de cercetare, mediul de afaceri și organizațiile obștești să ofere informațiile disponibile privind respectarea angajamentelor referitoare la asigurarea accesului la informații publice, inclusiv organizațiile internaționale, regionale și neguvernamentale angajate în programe ce oferă sprijin în punerea în aplicare a Convenției, să prezente comentarii.

 

Părțile interesate vor transmite comentarii și informații în următoarele 30 de zile la adresa electronică a Ministerul Mediului:   cancelaria@mediu.gov.md   inclusiv la adresa persoanei de contact.

 

Notă: Persoana de contact pentru eventuale clarificări și responsabilă de recepționarea, prelucrarea comentariilor asupra  Raportului Național este Dumitru GORELCO, Punct Focal Național la Convenția Aarhus; tel. (022) 204511; e-mail: dumitru.gorelco@mediu.gov.md

 

Raportul Național de Implementare a Prevederilor Convenției Aarhus va fi prezentat la următoarea sesiune a reuniunii Părților, ce se va desfășura în perioada 18-21 octombrie 2021.

 

Anexă: Raportul Național de Implementare a Prevederilor Convenției Aarhus – 61 file;