Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Anunț privind rezultatele etapei de pre-apel a apelului de proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Mediu lansat la 18 iulie 2023

În perioada 18 iulie - 03 august, ora 16.00, s-a desfășurat etapa de pre-apel în cadrul apelului pentru finanțare proiectelor din Fondul National pentru Mediu pe următoarele subdomenii:

01. managementul integrat al deșeurilor și substanțelor chimice;

02. managementul integrat al resurselor de apă;

03. protecția și conservarea biodiversității;

04. schimbări climatice și protecția aerului atmosferic.

În perioada de referință au fost înregistrate 261 Note conceptuale. Valoarea totală a proiectelor depuse este de 1,1 miliarde lei, cererea totală pentru finanțare din FNM fiind de peste 942 milioane de lei.

În rezultatul examinării în cadrul „Oficiului Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” a relevanței și actualității pentru subdomeniile nominalizate mai sus a acțiunilor indicate în Notele conceptuale înregistrate în perioada de pre-apel, nu au fost aprobate Note conceptuale depuse pe alte subdomenii decât cele pentru care s-a lansat apelul (chiar dacă fac parte din domeniul de protecție a mediului), pentru proiecte unde nu erau clar indicate activitățile și impactul acestora asupra mediului, Note conceptuale nesemnate, transmise în format greșit, transmise după ora limită etc.

 

Atenționări:

Solicitanții care vor depune actele în etapa de apel ce urmează în perioada 10.08.2023 - 05.09.2023, ora 16.00, se vor asigura de completarea coerentă, relevantă și concisă a formularelor. Totodată, vor aborda cu seriozitate calculul perioadei de implementare a proiectului având în vedere că procedurile de achiziții vor fi efectuate în conformitate cu Legea  privind achizițiile publice nr. 131/2015 și vor indica obligatoriu dimensiunea (1 sau 2) pentru care aplică.

La elaborarea bugetelor proiectelor, recomandam includerea cheltuielilor care țin nemijlocit de acțiuni cu impact direct asupra mediului și evitarea includerii cheltuielilor irelevante pentru domeniu, cum ar fi: instalare bănci, construcții foișoare, fântâni decorative, terenuri de joaca sau sport, dotarea cu echipamente de birou, procurări automobile, tractoare, remorci (nu reprezintă autospeciale pentru transport deșeuri), mobilă de exterior, reconstrucție drumuri, promovare turism, zone de agrement etc.

„Infrastructură aferentă traseelor turistice” în sensul apelului de proiecte în curs, reprezintă instalarea indicatoarelor, panourilor privind informarea turiștilor despre flora, fauna din zonă etc.

„Promovarea economiei verzi” în sensul apelului de proiecte în curs, reprezintă campanii de informare și promovare a modului de viață prietenos mediului, a administrării afacerilor într-un mod responsabil față de mediu etc. Pentru proiectele cu activități de eficiență energetică există subdomeniu separat care nu a fost deschis în cadrul prezentului apel.

La fel ca și în cazul etapei de pre-apel, formularele depuse în alt mod decât cel indicat în Ghid și înafara perioadei indicate, nu vor fi înregistrate.

Solicitanții a căror Note conceptuale nu au trecut în următoarea etapă, sugeram revizuirea acestora, adaptarea proiectelor cerințelor domeniului protecției mediului și înregistrarea acestora în următorul apel de proiecte.

 

Astfel, se anunță trecerea în următoarea etapă de concurs în cadrul apelului - depunerea setului de acte complet indicat in Ghidul solicitantului, a Notelor conceptuale (lista se anexează).

 

De atașat din nou Ghidul și formularele.

  

 

data depunerii NC

denumire solicitant

localitate

raion

denumire proiect

 valoarea totală a proiectului, lei

 suma solicitată din FNM, lei

1

25.07.2023

AO Terra-1530

Vorniceni

Strășeni

„Parteneriatul ONG „Terra-1530” - APL Vorniceni are scopul de a asigura un mediu sănătos și sigur în satul Vorniceni și este un model pentru alte localități rurale”

                       300,000.00

                    270,000.00

2

25.07.2023

APL

Telița

Anenii Noi

Viața sănătoasă într-un mediu curat. Creșterea calității serviciului comunal de salubrizare și întreținere a spațiilor verzi pentru un urbanism eco-smart în com. Telița

                       492,621.00

                    440,000.00

3

26.07.2023

Direcția generală locativ-comunală și amenajare a CMC

Chișinău

Chișinău

Platforme pentru colectarea separată a deșeurilor menajere în or. Chișinău

                   44,179,350.00

                39,761,415.00

4

28.07.2023

APL

Dancu

Hîncești

Crearea spațiilor verzi în localitatea Dancu

                       162,352.00

                    113,400.00

5

28.07.2023

APL

Baimaclia

Căușeni

Amenajarea spațiilor verzi în preajma râului Ceaga din localitatea Baimaclia

                       454,000.00

                    410,000.00

6

28.07.2023

CIE Moldexpo SA

Chișinău

Chișinău

Expoziția internațională specializată „Eco&Green Expo” (valoare proiect convertită din EUR)

                       760,000.00

                    300,000.00

7

28.07.2023

Primăria Anenii Noi

Anenii Noi

Anenii Noi

Anenii Noi - oraș mai curat, mai sănătos și mai durabil

                       351,000.00

                    315,000.00

8

28.07.2023

 Moldrec Group SRL

Chișinău

Chișinău

EcoRide - împreună pentru un mediu curat

                       970,000.00

                    679,000.00

9

28.07.2023

Agenția Apele Moldovei

Chișinău

Chișinău

Curățarea și adâncirea albirii râului Lăpușna de la lacul de acumulare a apei Mingir până la râul Prut

                   18,670,110.00

                16,803,099.00

10

28.07.2023

Primăria

Telița

Anenii Noi

Reducerea riscurilor de inundații in s.Telița prin consolidarea capacităților de management a efectelor schimbărilor climatice și crearea infrastructurii de răspuns în caz de dezastre legate de inundații în zona riverană a râului Nistru

                     9,000,000.00

                  8,100,000.00

11

28.07.2023

Primăria

Soroca

Soroca

Extinderea sistemului de management al deșeurilor din mun. Soroca

                     1,175,000.00

                  1,057,000.00

12

28.07.2023

Primăria

Cornești

Ungheni

Restaurarea și reabilitarea iazului Cornești: Prevenirea riscurilor și inundațiilor

                     9,962,741.07

                  9,057,037.34

13

29.07.2023

AO Andrieș

Ermoclia

Ștefan Vodă

Amenajarea lacului de acumulare și a râulețului Sătula din s. Ermoclia

                       298,000.00

                    268,000.00

14

29.07.2023

AO Ecotox

Chișinău

Chișinău

Investigarea  schimbărilor mediului acvatic și a hidrobiocenozelor ecosistemului Nistrului Inferior, evaluarea impactului afluenților (Răut, Bâc, Botna), elaborarea propunerilor de valorificare durabilă și prevenirea degradării  ecosistemelor acvatice lotice și lentice

                     1,320,000.00

                  1,200,000.00

15

30.07.2023

Primăria

Mândrești

Telenești

Regenerarea spațiilor rurale degradate și crearea de spații verzi pentru asigurarea sustenabilității și rezilienței rurale în comuna Mândrești

                     1,500,000.00

                  1,350,000.00

16

30.07.2023

Primăria

Pelinei

Cahul

Reabilitarea și decolmatarea râului Cahul pe porțiunea comunei Pelinei raionul Cahul

                     1,000,000.00

                    900,000.00

17

30.07.2023

Primăria

Plop

Dondușeni

Renașterea râului Cubolta - ape curate pentru natură și comunitate

                   17,000,000.00

                15,300,000.00

18

30.07.2023

AO Caroma Nord

Ștefănești

Florești

Îmbunătățirea stării ecologice a râului Răut și a fâșiilor de protecție pe perimetrul comunei Ștefănești

                       990,000.00

                    888,000.00

19

31.07.2023

Spații Verzi ÎM

Vadul lui Vodă

Chișinău

Managementul deșeurilor solide în or. Vadul lui Vodă

                     1,198,000.00

                  1,078,200.00

20

31.07.2023

Primăria

Cojușna

Strășeni

Transport specializat pentru colectarea și transportarea gunoiului menajer

                     1,521,000.00

                  1,368,900.00

21

31.07.2023

Primăria

Ciutești

Nisporeni

Managementul durabil al deșeurilor solide din com. Ciutești, Nisporeni

                     1,100,000.00

                  1,000,000.00

22

31.07.2023

RCL Vadul lui vodă

Vadul lui Vodă

Chișinău

Eficientizarea transportării deșeurilor solide în orașul Vadul lui Vodă

                     2,400,000.00

                  2,160,000.00

23

31.07.2023

Primăria

Pîrlița

Soroca

Reabilitarea iazului din satul Vanțina, Soroca

                     1,000,000.00

                    900,000.00

24

31.07.2023

Primăria

Berlinți

Briceni

Curățirea sanitară a albiei, lichidarea gunoiștilor neautorizate și amenajarea izvorului din s. Berlinți, Briceni

                       833,329.00

                    749,829.00

25

31.07.2023

Primăria

Sărata Galbenă

Hîncești

Măsuri ameliorative pentru combaterea inundațiilor prin reconstrucția iazului din Sărata Galbenă, Hîncești

                     1,011,000.00

                    911,000.00

26

31.07.2023

Primăria

Zîrnești

Cahul

Comunitate salubră într-un mediu curat

                       990,952.00

                    700,000.00

27

31.07.2023

Primăria

Stoianovca

Cantemir

Sănătate și mediu - elemente importante în conservarea și dezvoltarea oricărei comunități și așezarea

                       215,250.00

                    193,725.00

28

31.07.2023

Primăria

Camenca

Glodeni

Colectarea selectivă a deșeurilor și substanțelor chimice din comuna Camenca, (satele Camenca, Brînzeni, Molești, Butești)

                       400,000.00

                    360,000.00

29

31.07.2023

Primăria

Zagarancea

Ungheni

Mediu curat – comunitate sustenabilă pentru localitățile com. Zagarancea

                     1,418,700.00

                  1,276,830.00

30

31.07.2023

Primăria

Zgurița

Drochia

Lucrări de recultivare și amenajare a gunoiștii s. Zgurița, Drochia

                       203,100.00

                    180,000.00

31

31.07.2023

Primăria

Puhoi

Ialoveni

Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea râului ce traversează satul Puhoi

                     1,500,000.00

                  1,350,000.00

32

31.07.2023

Primăria

Puhoi

Ialoveni

Colectarea și promovarea colectării selective a deșeurilor în toate instituțiile publice din s. Puhoi, Ialoveni

                       450,000.00

                    405,000.00

33

31.07.2023

Primăria

Micleușeni

Strășeni

Îmbunătățirea managementului integrat a râulețului Bucovăț afluent al râului Răcătău, din bazinul hidrografic a râului Bîc care trece prin satul Micleușeni, Strășeni

                     5,031,480.00

                  4,528,332.00

34

31.07.2023

Primăria

Lingura

Cantemir

Managementul integral al deșeurilor în com. Lingura, Cantemir

                       498,400.00

                    448,560.00

35

31.07.2023

IP Parcul Național Orhei

Orhei

Orhei

Inventarierea și cartarea ecosistemelor naturale și a patrimoniului cultural din cadrul ariei protejate de stat „Parcul Național Orhei"

                     5,720,000.00

                  5,200,000.00

36

31.07.2023

AO Centrul de Monitorizare a Fondului Forestier

Orhei

Orhei

Măsuri de protecție a mediului prin reabilitarea corpurilor de apă din aria Parcului Național Orhei

                     4,800,000.00

                  4,320,000.00

37

31.07.2023

Primăria

Bulboaca

Anenii Noi

Un mediu sănătos furnizează aer curat

                     1,300,000.00

                  1,000,000.00

38

31.07.2023

AO E-Circular

Chișinău

 

Renunță la PLASTIC: Comunități informate cu mai puține deșeuri generate

                       538,800.00

                    448,800.00

39

31.07.2023

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Chișinău

Chișinău

Instituirea unei dumbrăvi de stejar pedunculat (Quercus robur L.) în vecinătatea satului Rădenii Vechi, raionul Ungheni, aplicând metoda nou elaborată de obținere a puieților cu vigurozitate înaltă și viteză sporită de creștere

                   16,183,000.00

                14,564,000.00

40

31.07.2023

SRL ABS

Chișinău

Chișinău

Un mediu mai curat prin creșterea capacităților de sortare

                   34,390,000.00

                24,000,000.00

41

31.07.2023

Primăria

Onișcani

Călărași

Amenajarea și consolidarea luncii râulețului din centrul s. Onișcani raionul Călărași

                     9,999,000.00

                  8,999,000.00

42

31.07.2023

Primăria

Boldurești

Nisporeni

Creșterea gradului de conștientizare a populației privind necesitatea protecției mediului prin amenajarea unui spațiu verde în com. Boldurești, Nisporeni

                       382,050.00

                    343,845.00

43

31.07.2023

Primăria

Cărbuna

Ialoveni

Contribuție pentru viitor fără deșeuri de plastic

                       596,000.00

                    536,700.00

44

31.07.2023

AO Reciclare

Chișinău

Chișinău

Sortarea – premisa unui mediu curat

                   34,390,000.00

                30,900,000.00

45

31.07.2023

Primăria

Răculești

Criuleni

Eco Salubritate Răculești: Îmbunătățirea Infrastructurii de Colectare a Deșeurilor

                         25,696.00

                      23,126.00

46

31.07.2023

ÎI Belibov

 

 

Creare a unui sistem de reciclare a sticlelor de vin cu utilizarea energiei regenerabile

                       997,000.00

                    697,900.00

47

31.07.2023

SRL Doksancom

Tomai

Ceadîr Lunga

Managementul integrat al deșeurilor și substanțelor chimice

                     1,500,000.00

                  1,000,000.00

48

31.07.2023

ÎM Gospodăria Comunală

Nisporeni

Nisporeni

Compostarea - metodă de valorificare a deșeurilor organice

                       940,000.00

                    846,000.00

49

31.07.2023

Primăria

Bahmut

Călărași

Managementul integrat și colectarea deșeurilor în localitatea Bahmut, Călărași

                       621,000.00

                    558,900.00

50

31.07.2023

Primăria

Făleștii Noi

Fălești

Bazine acvatice curățate - oportunități socio-economice pentru Făleștii Noi

                     1,200,000.00

                  1,000,000.00

51

31.07.2023

Primăria

Drochia

Drochia

Modernizarea serviciului public de colectare și evacuare a deșeurilor pentru un mediu mai curat în or. Drochia

                     3,016,000.00

                  2,714,000.00

52

31.07.2023

Primăria

Căinari

Căușeni

Amenajarea sectorului albiei râului Vorocei (Căinari) cu lungimea de 0,30 km din orașul Căinari, Căușeni

                     6,100,000.00

                  5,490,000.00

53

31.07.2023

AO Eco Sor

Zastânca

Soroca

Un pas realizat spre un sat curat

                     1,500,000.00

                  1,350,000.00

54

31.07.2023

SRL Davitex Neo

Chișinău

Chișinău

Redu Tex - produse textile durabile

                       108,000.00

                      43,000.00

55

31.07.2023

SRL Colicăuțanul

Colicăuți

Briceni

Crearea plantației forestiere

                       738,800.00

                    514,000.00

56

31.07.2023

Primăria

Ghelăuza

Strășeni

Decolmatarea pârâului și reabilitarea infrastructurii pentru protejarea apelor subterane și izvoarelor din com. Ghelăuza, Strășeni

                     4,000,000.00

                    360,000.00

57

31.07.2023

Mănăstirea Eroilor

Stoianovca

Cantemir

Amenajarea ecologică a terenului aferent Mănăstirii Eroilor din s. Stoianovca pentru un mediu sănătos și sporirea atractivității turistice

                     2,100,000.00

                  1,890,000.00

58

31.07.2023

EcoSave

Chișinău

Chișinău

Dezvoltarea infrastructurii pentru implementarea managementului integrat al deșeurilor și substanțelor chimice

                 160,000,000.00

              140,000,000.00

59

31.07.2023

AO Împădurim Moldova

Chișinău

Chișinău

Împădurirea terenurilor degradate

                     2,722,311.00

                  2,395,633.00

60

31.07.2023

Primăria

Logănești

Hîncești

Optimizarea sistemului de management al deșeurilor solide în satul Logănești, Hînceşti

                       813,300.00

                    731,970.00

61

31.07.2023

Primăria Nisporeni

Nisporeni

Nisporeni

Reducerea impactului negativ asupra mediului în or. Nisporeni prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor

                     1,789,200.00

                  1,610,280.00

62

31.07.2023

Primăria

Hîjdeni

Glodeni

Restaurearea ecosistemelor și sроrirеа аriilоr protejate s. Hîjdieni

                     3,000,000.00

                  2,700,000.00

63

31.07.2023

Primăria

Costești

Râșcani

Lacul de acumulare Costești - Stânca mai curat prin implicarea APL și a cetățenilor

                     1,900,000.00

                  1,700,000.00

64

31.07.2023

Primăria

Ermoclia

Ștefan Vodă

Renovarea parcului central din satul Ermoclia

                     1,810,000.00

                  1,625,000.00

65

31.07.2023

USM RM

Chișinău

Chișinău

Evaluarea stării speciilor de plante și animale. Elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmul lui de prezentare а acestora în ediția а IV-а а Cărții Roșii а Republicii Moldova

                   13,600,000.00

                11,400,000.00

66

31.07.2023

Primăria

Cobusca Veche

Anenii Noi

EcoReviVA Revitalizarea ecologică a văii Cobusca Veche

                     4,326,439.00

                  3,893,695.00

67

31.07.2023

Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”

 

Orheiul Vechi

Măsuri de management eficient a deșeurilor de pe teritoriul Rezervației Naturale Orheiul Vechi

                     2,300,000.00

                  2,000,000.00

68

31.07.2023

Primăria

Costuleni

Ungheni

Implicarea comunității în gestionarea responsabilă a deșeurilor selectate

                       190,000.00

                    170,000.00

69

31.07.2023

AO Lăpușnița  EcoTerra

Cărpineni

Hîncești

Dezvoltarea serviciului de colectare a plasticului

                       600,000.00

                    540,000.00

70

31.07.2023

Primăria

Hîrtopul Mare

Criuleni

Protejarea mediului - responsabilitate pentru fiecare cetățean

                       380,000.00

                    340,000.00

71

31.07.2023

AO Inovație în Educație de Performanță

Căușeni

Căușeni

Asigurarea calității apelor freatice și a sănătății populației r. Căușeni

                       488,500.00

                    340,500.00

72

31.07.2023

UTM RM

Chișinău

Chișinău

Soluții inovative computaționale pentru predicția evoluției spațio-temporale a poluanților în ecosistemele acvatice de tip râu

                     1,500,000.00

                  1,350,000.00

73

31.07.2023

Primăria

Țiganca

Cantemir

Reabilitarea zonelor umede pentru reînvierea florei și faunei în lunca râului Prut din componența comunei Țiganca

                     5,000,000.00

                  4,500,000.00

74

31.07.2023

Primăria

Copceac

Ștefan Vodă

Crearea plantației forestiere de protecție în cadrul primăriei Copceac

                       197,920.80

                    179,928.00

75

31.07.2023

Primăria

Chircăiești

Căușeni

Parcul de recreare și agrement Chircăiești

                       700,000.00

                    630,000.00

76

31.07.2023

Primăria

Bucovăț

Strășeni

Selectăm plastic pentru că ne pasă

                       470,000.00

                    420,000.00

77

31.07.2023

Primăria

Corlăteni

Rîșcani

Eliminarea unei poțiuni de gunoiște din apropierea satului Corlăteni

                       500,000.00

                    450,000.00

78

31.07.2023

Primăria

Ciobalaccia

Cantemir

Crearea și extinderea plantațiilor și a spațiilor verzi în com. Ciobalaccia

                     4,500,000.00

                  4,050,000.00

79

31.07.2023

ONG Ecogenom

Chișinău

Chișinău

Evaluarea stării actuale a rezervației naturale mixte Ecosistemul acvatic „Lebăda albă„ și a zonei portuare Giurgiulești pentru identificarea impactului activităților economice asupra biodiversității

                       990,000.00

                    900,000.00

80

31.07.2023

Primăria

Mihăileni

Rîșcani

Înființarea plantației forestiere, plantarea manuală pe suprafață de 6,22 ha în localitatea Mihăileni

                       904,873.09

                    814,385.78

81

31.07.2023

Primăria

Miclești

Criuleni

Lichidarea gunoiștii neautorizate în s. Stețcani comuna Miclești, Criuleni

                     1,596,677.00

                  1,437,009.00

82

31.07.2023

Institutului de Ecologie și Geografie al USM

Chișinău

Chișinău

Crearea băncii de date a cadastrului fondului ariilor naturale protejate de stat în forma electronic

                     1,200,000.00

                  1,080,000.00

83

31.07.2023

Primăria

Lozova

Strășeni

Îmbunătățirea serviciului de salubrizare un pas spre modernizare

                     3,206,000.00

                  2,885,400.00

84

31.07.2023

Primăria

Sireț

Strășeni

Sporirea gradului de prevenire a poluării mediului și adaptare la schimbările climatice pe teritoriul UAT Sireți

                       900,000.00

                    800,000.00

85

31.07.2023

Primăria

Călinești

Fălești

Comunitate Călinești - prietenul mediului

                       949,000.00

                    854,000.00

86

31.07.2023

Primăria

Elizaveta

Bălți

Reabilitarea iazului ,,La Carasiov" pin decolmatarea unei suprafețe de l,42ha

                   11,500,000.00

                  1,000,000.00

87

31.07.2023

AO ANIC

Chișinău

Chișinău

Asociația Obștească „Asociația Națională pentru Investiții și Consultanță” - Sortăm pentru că ne pasă

                   34,390,000.00

                30,900,000.00

88

31.07.2023

Primăria

Răciula

Călărași

Reabilitarea parțială a râulețului Ula din satul Răciula, Călărași

                       300,000.00

                    270,000.00

89

31.07.2023

AO Asociația producătorilor și importatorilor de ambalaje

Chișinău

Chișinău

Implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul deșeurilor de ambalaje în 9 localități

                   20,000,000.00

                18,000,000.00

90

31.07.2023

Primăria

Răciula

Călărași

Reabilitarea și îmbunătățirea situației ecologice a unicului bazin acvatic (iaz) din comuna Răciula, Călărași

                     1,000,000.00

                    900,000.00

91

31.07.2023

AO „Casa Speranțelor”

Șeptelici

Soroca

Împreună pentru un mediu curat și sănătos

                       700,000.00

                    630,000.00

92

31.07.2023

Primăria

Ruseni

Edineț

Managementul integral al deșeurilor prin colectarea selectivă a deșeurilor

                       348,000.00

                    313,200.00

93

31.07.2023

Primăria

Sîngerenii Noi

Sîngerei

Serviciu de salubrizare selectivă pentru Sîngereii Noi

                     1,092,700.00

                    983,200.00

94

31.07.2023

AO OIKUMENA

Chișinău

Chișinău

Elaborarea sistemului informațional Registrul ariilor protejate din RM

                     5,000,000.00

                  4,500,000.00

95

31.07.2023

Primăria

Valea Perjei

Cimișlia

Eco-parc Valea Perjei

                       800,000.00

                    720,000.00

96

31.07.2023

Primăria

Stăuceni

Chișinău

Recultivarea depozitului de deșeuri amplasat pe imobilul cu numărul cadastral 3153217172, din com. Stăuceni mun. Chișinău

                   65,336,822.20

                52,269,457.75

97

31.07.2023

AO Ecospectru

Chișinău

Chișinău

Fondarea pepinierii pilot, instructiv-educative, prin aplicarea tehnicilor inovaționale de producere a materialului săditor forestier cu rădăcina protejată

                   16,861,306.00

                15,328,460.00

98

31.07.2023

Primăria

Cîrnățenii Noi

Căușeni

Amenajarea poligonului și crearea condițiilor de colectare selectivă a deșeurilor pentru locuitorii com. Cârnățenii Noi, Căușeni

                     1,738,280.00

                  1,500,000.00

99

31.07.2023

SRL Calypso

Puhoi

Ialoveni

Protecția, conservarea biodiversității, protejarea lacului si protecția aerului atmosferic din satul Puhoi, Ialoveni

                     1,000,000.00

                    700,000.00

100

31.07.2023

Primăria

Chetrosu

Anenii Noi

O comună prietenoasă mediului

                       935,000.00

                    841,500.00

101

31.07.2023

Primăria

Cantemir

Cantemir

Reabilitarea iazului din Zona de odihnă din Cantemir

                     2,345,550.00

                  2,045,550.00

102

31.07.2023

Primăria

Strășeni

Strășeni

Municipiul Strășeni - reziliența la schimbări climatice și mediu sigur

                     1,000,000.00

                    900,000.00

103

31.07.2023

Primăria

Nihoreni

Rîșcani

Colectarea selectivă a deșeurilor menajere în satul Nihoreni, Rîşcani

                       917,500.00

                    825,750.00

104

31.07.2023

Primăria

Gotești

Cantemir

Colectarea selectivă a deșeurilor și asigurarea cu tomberoane a comunei Gotești, Cantemir

                     2,000,000.00

                  1,800,000.00

105

31.07.2023

Primăria

Volintiri

Ștefan Vodă

Gestionarea gunoiștilor în s. Volintiri

                     2,681,100.00

                  2,409,100.00

106

31.07.2023

Primăria

Tănătari

Căușeni

Crearea spațiilor verzi în satul Tănătari, Căuşeni

                       440,000.00

                    396,000.00

107

31.07.2023

Consiliul raional Telenești

Telenești

Telenești

Elaborarea proiectului tehnic pentru reabilitarea ecologică a bazinului r. Ciulucul Mic din r. Telenești

                       365,000.00

                    325,000.00

108

31.07.2023

Primăria

Ișnovăț

Criuleni

Lichidarea gunoiștilor neautorizate din satul Ișnovăț, Criuleni

                       718,944.53

                    647,050.08

109

31.07.2023

Primăria

Pănășești

Strășeni

Crearea spațiului verde în comuna Pănășești, Strășeni - crearea și amenajarea parcului din s. Pănășești

                     7,075,880.00

                  6,368,290.00

110

31.07.2023

Primăria

Sadîc

Taraclia

EcoSadîc – gestionarea durabilă a deșeurilor în comuna Sadîc, Taraclia

                     1,415,500.00

                  1,273,950.00

111

31.07.2023

Primăria

Sofia

Drochia

Crearea și amenajarea unui parc în s. Sofia, Drochia

                       902,100.00

                    812,000.00

112

31.07.2023

Primăria

Andrușul de Jos

Cahul

Îmbunătățirea sistemului de colectare selectivă și gestionare eficientă a deșeurilor menajere în satul Andrușul de Jos, Cahul

                       579,527.00

                    521,575.00

113

31.07.2023

Primăria

Rîșcani

Rîșcani

Împreună pentru o localitate fără deșeuri

                     3,594,752.00

                  3,235,277.00

114

31.07.2023

Primăria

Căușeni

Căușeni

Împădurire terenului nr. 2701409142

                     2,030,100.00

                  1,827,090.00

115

31.07.2023

Primăria

Ceadîr Lunga

Ceadîr Lunga

Reconstrucția parcului orașului ca dezvoltare ecologică durabilă

                     2,619,200.00

                  1,571,520.00

116

31.07.2023

Primăria

Boșcana

Criuleni

Ichel – un râu protejat de pădure

                       300,000.00

                    270,000.00

117

31.07.2023

Primăria

Puhăceni

Anenii Noi

Oaze verzi în Puhăceni. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate

                     5,000,000.00

                  4,500,000.00

118

31.07.2023

Primăria

Seliște

Nisporeni

Dezvoltarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor în s. Seliște, Nisporeni

                       700,000.00

                    630,000.00

119

31.07.2023

Primăria

Pleșeni

Cantemir

Sănătatea poate exista doar într-un mediu protejat

                       300,000.00

                    270,000.00

120

31.07.2023

Primăria

Zubrești

Strășeni

Stop poluarea, start colectarea

                     2,500,000.00

                  2,250,000.00

121

31.07.2023

Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii

 

 

Evaluarea populațiilor de specii de păsări comune cuibăritoare din Republica Moldova

                       440,000.00

                    400,000.00

122

31.07.2023

AO Speranța

Boșcana

Criuleni

О comunitate verde pentru un viitor durabil

                       300,000.00

                    270,000.00

123

31.07.2023

Primăria

Chircăieștii Noi

Căușeni

Restabilirea bazinului acvatic din s. Chircăieștii Noi și refacerea habitatului natural  pentru animalele acvatice și terestre

                     1,000,000.00

                    900,000.00

124

31.07.2023

Academia „Educație fără Frontiere” (instituție privată) 

Grătiești

Chișinău

Împădurirea suprafeței fostei gunoiști din com. Sadova, raionul Călărași

                         70,000.00

                      49,000.00

125

31.07.2023

Î.S. Expediția Hidro-Geologică din Moldova

 

 

Proiect de lichidare a sondelor cu risc de poluare

                     1,000,000.00

                    900,000.00

126

31.07.2023

Primăria

Cinișeuți

Rezina

Curățarea bazinului acvatic râulețul Saharna din satul Cinișeuți, Rezina

                     1,018,650.00

                    916,785.00

127

31.07.2023

Primăria

Cepeleuți

Edineț

„Iazul Oamenilor”

                     2,500,000.00

                  2,250,000.00

128

31.07.2023

Primăria

Brânzenii Noi

Telenești

Proiect de restabilire și reamenajare a iazului din com. Brînzenii Noi, Telenești

                     1,100,000.00

                  1,000,000.00

129

31.07.2023

Primăria

Leova

Leova

Optimizarea managementului integrat al deșeurilor în orașul Leova

                   10,380,000.00

                  9,342,000.00

130

31.07.2023

SRL Interdem Consult

Fundul Galbenei

Hîncești

Procurarea autospecialei pentru colectarea deșeurilor și a 400 tomberoane

                       754,000.00

                    675,000.00

131

31.07.2023

SRL Oztor

Bogzești

Telenești

Consolidarea malurilor, curățarea și adâncirea albiei lacului de 14 ha din Bogzești  în scopul stabilizării nivelelor apelor și a tălpii alunecărilor la teren

                       980,000.00

                    686,000.00

132

31.07.2023

 Asociația Obștească „Lumina Renașterii Omului”

Pohrebea

Dubăsari

Pentru Construirea și Pilotarea Pepinierei Didactice în Cultură Containerizată (Faza 2)

                     5,000,000.00

                  1,000,000.00

133

31.07.2023

Primăria

Bilicenii Vechi

Sîngerei

Crearea managementul integrat al deșeurilor în localitatea Bilicenii Vechi, Sîngerei

                       996,520.00

                    886,868.00

134

31.07.2023

Primăria

Puțintei

Orhei

Tratarea deșeurilor cu pași mici pentru о entitate curata

                     1,000,000.00

                    900,000.00

135

31.07.2023

SA Termoelectrica

Chișinău

Chișinău

Înființarea plantației de Miscanthus cu suprafață de 100 ha în scopul sechestrării carbonului în sol și diminuarea emisiilor de CO2 în atmosfera prin reducerea consumului de combustibil fosil

9,000,000.00

8,100,000.00

136

31.07.2023

Primăria

Criva

Briceni

Crearea condițiilor optime de colectarea deșeurilor solide în satul Criva, Briceni

                       275,000.00

                    247,500.00

137

31.07.2023

Primăria

Chetrosu

Drochia

Lichidarea gunoiștii neautorizate din satul Chetrosu, Drochia

                     1,200,000.00

                  1,080,000.00

138

31.07.2023

Primăria

Chetrosu

Drochia

Crearea zonelor verzi cu efect silvo-terapeutic

                     4,400,000.00

                  3,960,000.00

139

31.07.2023

Primăria

Roșcani

Strășeni

Constituirea unui sistem integrat al deșeurilor și elevarea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor a importanței reciclării deșeurilor

                       677,960.00

                    677,960.00

140

31.07.2023

Primăria

s. Drochia

Drochia

Plantarea și creșterea numărului de arbori verzi în scop de a crea perdea verde de protecție, care va diminua impactul furtunilor cu rafale de vânt puternic

                       240,000.00

                    216,000.00

141

01.08.2023

Primăria

Schineni

Soroca

Eliminarea gunoiștilor neautorizate în satul Schineni, Soroca

                       500,000.00

                    450,000.00

142

01.08.2023

Primăria

Sadovoe

Bălți

Sat curat - mediul natural salvat

                       900,000.00

                    810,000.00

143

01.08.2023

Primăria

Gangura

Ialoveni

Comuna Gangura o comuna verde

                     2,750,500.00

                  2,450,000.00

144

02.08.2023

Primăria

Șestaci

Șoldănești

Un sat salubru pentru un mediu curat

                       745,000.00

                    670,500.00

145

02.08.2023

Primăria

Cașunca

Florești

Un sat curat – un sat prosper. Eliminarea gunoiștilor neautorizate din satul Cașunca

                       400,000.00

                    360,000.00

146

02.08.2023

Primăria

Ciuciulea

Glodeni

Crearea unui labirint din arbuști în parcul Băștinașilor

                       300,000.00

                    280,000.00

147

02.08.2023

Primăria

Ratuș

Telenești

Dezvoltarea serviciului modern de salubrizare prin colectarea selectivă a deșeurilor solide în satele Ratuș, Mîndra, Zăicani și Zăicanii Noi, Telenești

                     1,140,000.00

                  1,000,000.00

148

02.08.2023

Primăria

Buțeni

Hîncești

Gestionarea corectă și responsabilă a deșeurilor solide în s. Buțeni, Hîncești

                       800,000.00

                    720,000.00

149

02.08.2023

Primăria

Sipoteni

Călărași

Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor solide în com. Sipoteni

                       156,000.00

                    140,000.00

150

02.08.2023

Primăria

Grimăncăuți

Briceni

Proiect de îmbunătățirea a managementului deșeurilor în com. Grimăncăuți

                       759,400.00

                    676,260.00

151

02.08.2023

Primăria

Rudi

Soroca

Reabilitarea iazului din satul Rudi raionul Soroca

                     3,000,000.00

                  2,400,000.00

152

02.08.2023

Primăria

Hansca

Ialoveni

Înființarea unei infrastructuri verzi în satul Hansca, raionul Ialoveni, prin crearea unui mediu sănătos de viață și diversificarea economiei rurale

                       733,500.00

                    660,500.00

153

03.08.2023

Primăria

Abaclia

Basarabeasca

Curățarea râului Cogâlnic din localitatea Abaclia, Basarabeasca

                       991,600.00

                    901,600.00

154

03.08.2023

Primăria

Iarova

Soroca

Reabilitarea parcului conacului familiei Vinogradski din satul Iarova

                     3,000,000.00

                  2,700,000.00

155

03.08.2023

Primăria

Ciulucani

Telenești

Crearea unui spațiu verde conform unui proiect dendrologic al Grădinii Botanice pentru localitatea Ciulucani, Telenești

                       332,500.00

                    299,250.00

156

03.08.2023

Primăria

Cremenciug

Soroca

Renașterea izvorului „La mori”

                       500,000.00

                    450,000.00

157

03.08.2023

Primăria

Etulia

Vulcănești

Curățarea râului Cahul și a canalelor de scurgere în limitele granițelor unității administrativ teritoriale a comunei Etulia,  Vulcănești

                   14,821,250.00

                13,339,125.00

158

03.08.2023

Primăria

Drepcăuți

Briceni

Restabilirea iazului din satul Drepcăuți, Briceni

                     1,000,000.00

                    900,000.00

159

03.08.2023

Primăria

Lăpușna

Hîncești

Amenajarea gunoiștii autorizate și lichidarea gunoiștilor neautorizate din Lăpușna, Hîncești

                     1,000,000.00

                    900,000.00

160

03.08.2023

Primăria

Telenești

Telenești

Reducerea nivelului de poluare a mediului și protejarea sănătății populației prin îmbunătățirea  managementul deșeurilor în orașul Telenești, satele Mihalașa și Mihalașa Nouă

                       990,960.00

                    899,960.00

161

03.08.2023

Primăria

or. Mărculești

Florești

Reabilitarea spațiilor verzi din Mărculești

                       478,439.60

                    430,595.64

162

03.08.2023

Primăria

Rădeni

Strășeni

Parteneriate viabile pentru protejarea mediului

                     6,866,700.00

                  6,180,030.00

163

03.08.2023

AO Moldova in Motion

 

 

Un sanctuar durabil pentru protejarea biodiversității

                     3,000,000.00

                  2,700,000.00

164

03.08.2023

Primăria

Gaidar

Ceadîr Lunga

Curățarea și adâncirea râului Lunguța în hotarele administrativ-teritoriale ale primăriei s. Gaidar

                   10,125,000.00

                  9,112,500.00

165

03.08.2023

Primăria

Dominteni

Drochia

Crearea spațiilor verzi în localitatea Dominteni, Drochia

                       243,600.00

                    219,250.00

166

03.08.2023

Primăria

Rădoaia

Sîngerei

Împădurire pentru comunitate - protejarea mediului în s. Rădoaia

                       900,000.00

                    800,000.00

167

03.08.2023

Primăria

Seliște

Nisporeni

Înverzirea Plaiului, un mediu sănătos și sigur în parcul de odihnă Seliște

                     1,000,000.00

                    900,000.00

168

03.08.2023

Primăria

Puhăceni

Anenii Noi

Decolmatarea și reabilitarea pârâului local (gârla) din satul Puhăceni, Anenii Noi

                       350,000.00

                    315,000.00

169

03.08.2023

Primăria

Rublenița

Soroca

Un sistem centralizat  de colectare a deșeurilor în com. Rublenița

                     4,300,000.00

                  3,870,000.00

170

03.08.2023

Primăria

Manta

Cahul

Salubrizarea, amenajarea și înverzirea gunoiștii din satul Manta, Cahul

                       500,000.00

                    450,000.00

171

03.08.2023

Primăria

Cepeleuți

Edineț

Platforma amenajata de stocare a gunoiului

                     3,000,000.00

                  2,700,000.00

172

03.08.2023

GMC Inovation SRL

 Chișinău

 Chișinău

Construim un viitor verde prin colectarea selectivă

                     1,000,000.00

                    700,000.00

173

03.08.2023

Primăria

Cruzești

Chișinău

Pădurea dendrariu Cruzești

                       310,000.00

                      46,000.00

174

03.08.2023

Primăria

s. Mărculești

Florești

Îmbunătățirea gestionării sistemului de management integrat al deșeurilor solide în s. Mărculești

                       640,000.00

                    576,000.00

175

03.08.2023

Primăria

Racovăț

Soroca

Managementul integrat al deșeurilor în localitatea Racovăț, Soroca

                     1,000,000.00

                    900,000.00

176

03.08.2023

AO Șerpenenii de Pretutindeni

Șerpeni

Anenii Noi

Eu îmi fac satul mai curat

                       300,000.00

                    270,000.00

177

03.08.2023

Primăria

Dărcăuți

Soroca

Un mediu curat în comuna Dărcăuți

                     1,000,000.00

                    900,000.00

178

03.08.2023

Primăria

Holoșnița

Soroca

Renovarea complexului de 12 izvoare din Cureșnița Holoșnița

                     3,000,000.00

                  2,700,000.00

179

03.08.2023

Primăria

Hlinaia

Edineț

Modernizarea serviciilor publice locale în s. Hlinaia  pentru un mediu sănătos și sigur

                     2,500,000.00

                  2,250,000.00

180

03.08.2023

Primăria

Dumbrăvița

Sîngerei

Revigorarea comunei Dumbrăvița, reîmpădurire și reabilitare pentru viitorul nostru

                     1,640,000.00

                  1,475,000.00

181

03.08.2023

Primăria

Cupcini

Edineț

Proiectul Eco Cupcini îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor

                       500,000.00

                    450,000.00

182

03.08.2023

Primăria

Băcioi

Chișinău

Pădure Urbană Băcioi

                       418,000.00

                    380,000.00

183

03.08.2023

Primăria

Slobozia Mare

 Cahul

Un sat curat - un mediu protejat

                       600,800.00

                    540,720.00

184

03.08.2023

Primăria

Ecaterinovca

Cimișlia

Coștangalia - sat cu râuleț curățat și amenajat

                     3,750,000.00

                  3,375,000.00

185

03.08.2023

Primăria

Drăsliceni

Criuleni

Lucrări de decolmatare a canalului râului Tișova s. Ratuș com. Drăsliceni

                       839,180.00

                    702,684.00

186

03.08.2023

Primăria

Peciște

Rezina

Eliminarea gunoiștilor neautorizate în s. Peciște, Rezina

                       450,000.00

                    405,000.00

187

03.08.2023

Primăria

Bălășești

Sîngerei

Reabilitarea și decolmatarea bazinului Iazului Cucoanei localizat în s. Bălășești, Sîngerei și amenajarea zonei de odihnă

                     8,000,000.00

                  7,200,000.00

188

03.08.2023

Primăria

Sagaidac

Cimișlia

Autospecială pentru colectarea deșeurilor. Asigurarea accesului populației din s. Sagaidac, Cimișlia, la servicii de evacuare a deșeurilor din gospodăriile casnice

                     1,500,000.00

                  1,350,000.00

189

03.08.2023

AO Albinuța Bilicenii Noi

Bilicenii Vechi

Sîngerei

Evacuarea și lichidarea gunoiștii în Bilicenii Vechi

                       784,000.00

                    705,000.00

190

03.08.2023

SA „Apă-Canal Chișinău”

Chișinău

Chișinău

Monitorizarea automatizată și diminuarea  mirosului neplăcut la stațiile de epurare ale SA „Apă-Canal Chișinău”

                       850,000.00

                    595,000.00

191

03.08.2023

AO Asociația băștinașilor Zubrea

Zubrești

Strășeni

O floare pentru localitatea mea

                       800,000.00

                    720,000.00