Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Anunțuri

 2024-06-14

MINISTERUL MEDIULUI ANUNȚĂ Demararea proiectului Twinning Air Quality and Environme

 


 

2024-06-14

MINISTERUL MEDIULUI ANUNȚĂ CONCURS pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”


 

 

 

2024-04-30

MINISTERUL MEDIULUI ANUNȚĂ PRELUNGIREA CONCURSULUI pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”


 

 

2024-04-23

MINISTERUL MEDIULUI ANUNȚĂ CONCURS pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului


 

 

2024-04-01

MINISTERUL MEDIULUI ANUNȚĂ PRELUNGIREA CONCURSULUI pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”


 


2024-03-13

MINISTERUL MEDIULUI ANUNȚĂ CONCURS pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”


 

2023-09-12

Granturi pentru finanțarea activităților de cercetare în Agricultura Conservativă

 


 

 

2023-09-05

Extins prin relansare: Selectarea consultantului pentru crearea bazei de date a furnizorilor de pompe de apă pentru irigare cu utilizarea energiei regenerabile (solare și eoliene), prețurilor și caracteristicilor tehnice în cadrul Proiectului Reziliență Rurală.

 


 


2023-08-28

Granturi pentru finanțarea loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole (tehnologii eficiente de irigare) în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice

 


 

 

2023-08-28

Invitație la licitație  „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor”  (6 loturi – a câte un lot per localitate)”


 

 

2023-08-24

RELAUNCHED: Request for expressions of interest: Infrastructure Project Development Engineer


 

2023-08-17

Request for expressions of interest: Development of the communication strategy and implementation of the national information campaign of the TRTP project (for consulting firms)


 

2023-08-17

Request for expressions of interest: Monitoring and Evaluation Manager


 

2023-08-17

EXTINS prin relansare: Selectarea prestatorului de Servicii privind elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client și care vor fi finanțare în cadrul Proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale


 

 

2023-08-16

Selectarea consultantului pentru crearea bazei de date a furnizorilor de pompe de apă pentru irigare cu utilizarea energiei regenerabile (solare și eoliene), prețurilor și caracteristicilor tehnice în cadrul Proiectului Reziliență Rurală.


 

2023-08-16

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea și implementarea aplicației ”Găsește finanțare și calculează costul investiției”.


 

2023-08-10

Anunț privind inițierea elaborării Codului silvic.


 


2023-08-10

Anunț privind rezultatele etapei de pre-apel a apelului de proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Mediu lansat la 18 iulie 2023 


 

2023-08-08

Request for expressions of interest: Development of the communication strategy and implementation of the national information campaign of the TRTP project (for consulting firms)

 


 

2023-08-07

ANUNȚ privind inițierea elaborării hotărârii guvernului privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273 din 13.03.2007cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” şi Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale.

 


 

2023-08-03

EXTINS prin relansare: Selectarea prestatorului de Servicii privind elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client și care vor fi finanțare în cadrul Proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale

 


 

   2023-08-02

Concurs pentru recepționarea cererilor de grant pentru finanțarea proiectelor de infrastructură (investițiile în îmbunătățirea drumurilor rurale)

 


2023-07-31

IP „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” anunță despre extinderea termenului perioadei de pre-apel în cadrul apelului de proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Mediu lansat în data de 18 iulie curent.

 


  2023-07-24

Request for expressions of interest: Infrastructure Project Development Engineer

 


 

 2023-07-24

Request for expressions of interest: Development of the communication strategy and implementation of the national information campaign of the TRTP project (for consulting firms)

 


2023-07-20

Selectarea prestatorului de Servicii privind elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client și care vor fi finanțare în cadrul Proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale

 


2023-07-20

Cerere pentru exprimarea interesului: șofer /cu responsabilități de logist (consultant individual)

 


 2023-07-18

MINISTERUL MEDIULUI ANUNȚĂ CONCURS pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”


 2023-07-13

Extins prin relansare: Cerere pentru exprimarea interesului: Consultant granturi ASAP

 


  2023-07-13

Relaunched: Request for expressions of interest: Climate Change Resilience consult

 


2023-05-12

I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului” solicită oferte de prețuri pentruorganizarea unei mese rotunde tehnologice pentru mediul de afaceri în vederea demonstrării noilor tehnologii în sectorul de refrigerare și aer condiționat

 


2023-04-11

Rezultatele concursului pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”

 


2023-03-17

Project Manager for the Project Implementation Unit - Individual Consultant

 


 

2023-03-03

Anunț pentru ocuparea posturilor vacante

 


2023-03-01

MINISTERUL MEDIULUI ANUNȚĂ PRELUNGIREA CONCURSULUI pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” până la data de 07.03.2023, ora 17.00

 


2023-03-01

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor” (14 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2023-02-20

MINISTERUL MEDIULUI ANUNȚĂ CONCURS pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”

 


2023-02-17

Extins prin relansare: Cerere de exprimare a interesului: Consultant în domeniul Rezilienței Climatice

 


2023-02-03

Cerere de exprimare a interesului: Consultant în domeniul Rezilienței Climatice

 


2023-01-17

Ședință de DE CONSULTĂRI PUBLICE PRIVIND PROIECTUL PLANULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE PENTRU ANII 2023-2025 ( OBIECTIVUL GENERAL 10: ASIGURAREA UNUI MEDIU SĂNĂTOS ȘI SIGUR) ȘI AL PROIECTULUI PLANULUI DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI PENTRU ANUL 2023 ÎN DOMENIUL MEDIULUI

 


2023-01-04

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (17 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-12-01

ANUNȚ privind organizarea dezbaterilor publice asupra Raportului privind evaluarea strategică de mediu pentru proiectul Programului de dezvoltare cu emisii reduse până în 2030 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea acestuia 

 


2022-11-08

Concurs pentru recepționarea cererilor de grant: Finanțarea proiectelor de infrastructură publică (infrastructură de irigare)

 


2022-11-08

Relaunched: Selection of Service Provider to Support Conservation Agriculture Activities within Talent Retention for Rural Transformation Project

 


2022-10-18

Apel de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi destinate tinerilor și femeilor

 


2022-10-18

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor” (16 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-10-11

Selection of Service Provider to Support Conservation Agriculture Activities within Talent Retention for Rural Transformation Project

 


2022-09-06

,, Invitatie la licitatie: „Lucrări de înființare perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (16 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-09-05

Extins prin Relansare: Invitație la licitație „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”

 


2022-09-05

Relaunched: Selection of Service Provider to Support On-Farm Climate Adaptive Water Management Activities within Talent Retention for Rural Transformation Program

 


2022-08-25

Selectarea unui prestator de servicii în scopul organizării instruirilor pentru consolidarea capacităților de adaptare la schimbările climatice a sectorului forestier din Republica Moldova

 


2022-08-12

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (10 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-04-27

Selectarea unui prestator de servicii în scopul organizării instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor pentru Autoritățile Publice Locale

 


2022-04-01

Extins prin relansare. Selectarea unui prestator de servicii în scopul organizării instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor pentru Autoritățile Publice Locale

 


2022-03-02

APEL I: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

 


2022-02-16

“Relaunched” Elaboration of normative acts, development of the Strategy and risk-based surveillance methodology for the SCA sector

 


2022-02-09

Extins (prin relansare) UCIP IFAD angajează Asistent în procurări

 


2022-02-08

Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi” ( 9 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-02-04

Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”(11 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-02-04

“Relaunched” Adaptation Fund Specialist

 


2022-02-04

Operator tehnic în procurări

 


2022-01-31

“Relaunched” Elaboration of normative acts, development of the Strategy and risk-based surveillance methodology for the SCA sector

 


2022-01-28

Extins (prin relansare) “Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă”

 


2022-01-26

“Relaunched” Adaptation Fund Specialist

 


2022-01-26

UCIP IFAD angajează Asistent în procurări

 


2022-01-25

UCIP IFAD angajează Consultant granturi

 


2022-01-17

„Program de grant orientat săre îmbunătățirea gestionării unor fluxuri specifice de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz, destinat societății civile cu activități specifice protecției mediului și/sau mass-media. Apelul II.”

 


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”. Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Ghidului privind punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate (conform caietului de sarcini)”


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”. Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Ghidului privind punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind uleiurilor uzate (conform caietului de sarcini)”

 


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”  privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.  Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Ghidului privind punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind vehiculele scoase din uz (conform caietului de sarcini)”

 


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”. Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Metodologiei pentru elaborarea programelor locale de gestionare a deșeurilor (conform caietului de sarcini)”

 


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.  Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a actelor permisive în domeniul gestionării deșeurilor, care va include 2 secțiuni separate a unei hotărâri de Guvern pentru: Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor și Notificarea pentru exportul / tranzitul deșeurilor (conform caietului de sarcini), inclusiv elaborarea analizei impactului de reglementare. (conform caietului de sarcini).”

 


2022-01-14

Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, pentru anul 2022

 


2022-01-13

Elaboration of normative acts, development of the Strategy and risk-based surveillance methodology for the SCA sector

 


2022-01-12

Extins (prin relansare) “Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă”

 


2022-01-11

Request for expressions of interest: Adaptation Fund Specialist (individual consultants)

 


2022-01-03

Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”(11 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-01-03

Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi” (10 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2021-12-22

Consultant individual pentru acordarea suportului la dezvoltarea componentei de Infrastructură în cadrul RRP

 


2021-12-20

Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție a obiectelor de infrastructură construite din sursele financiare ale proiectelor IFAD VI și IFAD VII

 


2021-12-14

APEL III: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

 


2021-12-14

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă

 


2021-12-10

Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, pentru anul 2022

 


2021-12-01

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi” (10 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


 2021-12-01

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”(11 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2021-11-29

Extins (prin relansare): Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii de consultanță pentru acordarea de servicii în scopul elaborării unui studiu privind managementul pășunilor comunale în Republica Moldova

 


2021-11-12

Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

 


2021-11-03

UCIP IFAD invită prestatorii de servicii naționali și întreprinderile pentru silvicultură subordonate Agenției „Moldsilva” la sesiunea de informare și consultanță pre-licitație „Condiții de participare la licitațiile organizate de UCIP IFAD privind înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Rurală (PRR)”.

 


2021-10-15

Comunicat informativ cu privire la concursul în vederea selectării beneficiarilor pentru obţineiea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol din 15 septembrie 2021

 


2021-09-30

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea consultantului individual în elaborarea proiectelor de execuție la înființarea / reabilitarea învelișurilor de ierburi

 


 2021-09-27

Anunț cu privire la rezultatele evaluării dosarelor în cadrul Programului de grant aferent proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”