Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Apel de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi destinate tinerilor și femeilor

Beneficiarii de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi pot fi:

 

Întreprinderile agricole, sub orice formă organizatorică-juridică, conduse de tineri (până la 40 de ani) sau femei, care desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală  și care au beneficiat anterior de finanțare (credite/granturi) în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală.

 

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor de grant:

 

  • Să dețină în proprietate și/sau arendă, pe un termen de cel puțin 5 ani (înregistrate la oficiul teritorial cadastral), plantații multianuale (livezi și  vii pentru struguri de masă), care necesită înființarea învelișurilor de ierburi printre rânduri;
  • Să desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova (prioritate se va acorda beneficiarilor din zonele de sud și centru a Republicii Moldova).

 

Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare:

 

Înierbare în plantațiile multianuale – semănatul ierburilor perene în intervalul dintre rânduri, în plantațiile multianuale de livezi și/sau vii pentru struguri de masă, care contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului.

 

Valoarea grantului și condițiile de finanțare:

 

  • Suma grantului - maximum 300 dolari SUA per ha;
  • Suprafața eligibilă pentru finanțare (efectiv înierbată) nu va depăși 10,0 ha;
  • Cheltuielile ce vor depăși suma de 300 dolari SUA per ha, vor fi suportate de beneficiari;
  • Suma grantului va fi achitată după semnarea Actului de recepție finală (atunci când ierburile au răsărit pe cel puțin 70% din suprafața înierbată și plantele ating înălțimea de 5-7cm).

 

NOTĂ:  Apelul de granturi va fi deschis în perioada 18 octombrie 2022 – 28 februarie 2023. Cererile de finanțare vor fi evaluate în ordinea ascendentă a înregistrării lor, după principiul ”primul venit, primul servit”, până la epuizarea resurselor prevăzute pentru această activitate în bugetul UCIP IFAD pentru anul 2023.

 

DETALII privind documentele necesare ce urmează a fi depuse de solicitant pentru a beneficia de grant și condițiile de evaluare a cererilor de finanțare le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Granturi.

 

 

Procedura de depunere a cererilor spre finanțare:

 

Cererile de finanțare împreună cu setul complet de documente, necesare pentru obținerea grantului, vor fi depuse în plicuri sigilate, pe care se va scrie denumirea apelului de granturi: Apel de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi destinate tinerilor și femeilor finanțați în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR)  la adresa: UCIP IFAD, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303 sau pot fi depuse online expediind Cererile împreună cu setul de documente scanate (color) și expediate la adresa de email office@ucipifad.md, însoțite de mesaj cu indicarea celor menționate necesar a fi înscrise pe plicuri.

 

Cererile vor fi recepționate în perioada octombrie 2022 – februarie 2023 în limita fondurilor disponibile.

 

Pentru întrebări sau clarificări, contactați următoarea adresă: victor.sfecla@ucipifad.md sau la numărul de telefon: 022 22 30 73.

 

Toate întrebările primite vor fi documentate împreună cu răspunsurile lor și postate pe pagina web UCIP IFAD. Solicitanții sunt invitați să viziteze periodic pagina web UCIP IFAD pentru a fi la curent cu aceste detalii.