Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

APEL I: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

 

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

 

a)     Infrastructura de irigare

 

Proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare care va include:

         i.            Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente  care se află la balanța Apele Moldovei, de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune terenurile beneficiarilor cu hidranți (la necesitate), bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc, precum și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate);

       ii.            Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existente în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac), de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune către terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușite cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei (la necesitate);

     iii.            Construcția/reabilitarea iazurilor/lacurilor de acumulare a apei, aceste iazuri vor servi pentru utilizarea apei pentru irigare, precum și ca sursa de apa pentru animale domestice si sălbatice. Aceste iazuri/lacuri nu vor fi date în arendă pentru piscicultură.

Nici un sistem de irigare nu va avea capacitatea de irigare a terenurilor agricole mai mare de o suprafață de 100 ha.

 

b)     Infrastructura de  drumuri

 

Proiectul va acorda invertiții în îmbunătățirea (Construcția/reparația)drumurilor rurale care asigurarea accesului adecvat a producătorilor agricoli la zonele de producție și facilitează comercializarea produselor micilor fermieri. Investițiile eligibile vor include segmente de drumuri și construcții auxiliare, cum ar fi poduri mici, instalații de drenaj și lucrări de protecție împotriva eroziunii pentru a asigura rezistența la climă a drumurilor reabilitate. În mod obișnuit, acestea vor fi tronsoane de drum lățime de 4 -6 m, cu o lungime medie de 2,5 – 3 km, cu îmbrăcăminte rutiere din pietriș dur sau stabilizat.

 

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate.

 

Cererea de finanțare poate fi înaintată din numele APL (Primaria) în asociere cu grupurile de fermieri mici interesați Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole persoane juridice sau fizice care practică activitate economică.

 

Cererea va include o scrisoare de confirmare din partea autorităților relevante și anume APL (Primaria) sau Agenția Apele Moldovei prin care confirmă reevaluarea infrastructurii propusă (ca mijloc fix) după finalizarea construcției și va lua la evidență în bilanțul său contabil, precum și va introduce prevederile necesare în bugetul său și își asumă responsabilitatea pentru exploatarea și întreținere rațională ulterioară a proiectului de infrastructură, toate cererile de finanțare trebuie să fie aprobate de către Autoritățile publice locale (Primaria).

 

Investițiile vor fi implementate în zonele rurale ale Moldovei, fără o focalizare/limitare geografică specifică. Cu toate acestea, prioritare vor fi considerate propunerile de proiect din zonele geografice mai predispuse la riscurile asociate schimbărilor climatice și pentru zonele vizate care prezintă o concentrație relativ mai mare a sărăciei, pe baza indicatorilor Indicelui de deprivare a zonelor mici (IDAM).

 

Grantul competitiv oferit de proiect pentru:

 

  • infrastructura de irigare va fi limitat la 300.000 USD [din surse de fonduri IFAD] per propunere calificată, plus contribuția a Guvernului (HG 246)

 

  •  infrastructura de drumuri  va fi limitat la 200.000 USD per propunere calificată, plus contribuția a Guvernului (HG 246)

 

Detalii privind criteriile de eligibilitate, modul de participare la concurs, condițiile de finanțare şi evaluare le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Granturi.

 

Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură. Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare pentru aprobarea granturilor competitive în cadrul componentei infrastructură.

 

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, sau în Boxa pentru corespondența, extins prin relansare până la 15 Aprilie 2022, ora 1700.

 

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 223075, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură), 079640704 (Ecaterina, Inginer în Irigare pentru Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură).

 

Rezultatele etapelor de pre-calificare și calificare vor fi comunicate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile care vor fi aprobate spre finanțare vor fi publicate.