Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

APEL III: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

 

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

  • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole;
  • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);

 

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate.

 

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA  poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

a)     Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;

b)     Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în spațiul rural;

c)      Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.

d)     Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minimului stabilit de program;

e)     Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;

f)       Fiecare membru a Grupului-client trebuie să prelucreze teren propriu sau arendat cu o suprafața nu mai mare de 100 ha, după datele anului de raportare 2020, (se referă la Rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare).

g)     Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

 

Detalii privind beneficiarii neeligibili, modul de participare la concurs, condițiile de finanțare şi evaluare etc. le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Servicii/Granturi/Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)/APEL III Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

 

Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

 

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanțare ulterioară. În cadrul prezentului concurs vor putea fi finanțate maxim 18 proiecte de infrastructură.

 

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, sau in Boxa pentru corespondența, până la data de  31 Ianuarie 2022, ora 1700.

 

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 75, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură), 079640704 (Ecaterina Mihalcean, Inginer în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură).

 

Rezultatele etapelor de pre-calificare și calificare vor fi comunicate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile care vor fi aprobate spre finanțare vor fi, de asemenea, publicate online.