Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Cerere de exprimare a interesului: Consultant în domeniul Rezilienței Climatice

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) va contracta un specialist individual pentru a implementa activitățile de reabilitare ecologică finanțate de ASAP în cadrul Proiectului PRR, cu un accent special pe reabilitarea / înființarea perdelelor de protecție și a învelișurilor de iarbă, precum și a suprafețelor de vegetație în zonele de captare a sistemelor de apă și rezervoare.

 

  • Se preconizează că această sarcină va începe la 1 aprilie 2023.
  • Încheierea contractului este 31 martie 2024 (corespunzând datei de finalizare a proiectului).
  • Termenii de referință (TdR) detaliați ai sarcinii sunt prezentați în AICI.

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) invită acum consultanții individuali eligibili ("consultanți") să își manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție individuală a consultanților (ICS) stabilită în Manualul de procurări de proiecte al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

În cadrul procesului de selectare se vor desfășura interviuri.

Mai multe detalii, inclusiv criteriile de preselecție, le găsiți accesând:

 

Candidații clasați pe primele locuri vor fi invitați în timp util să prezinte o ofertă tehnică și financiară care va fi evaluată și negociată. Punctajul de trecere pentru preselecție este de 70 de puncte.

 

Expresiile de interes sub formă de Curriculum Vitae (CV), inclusiv cu menționarea/prezentarea a 2-3 referințe de la ultimii angajatori, Scrisoarea de intenție (Cover Letter), trebuie să fie transmise în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la data de 14 februarie 2023, ora 16:00 (ora Chișinăului)

 

În atenția: Igor Tomita, Asistent în procurari

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80