Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Comunicat informativ cu privire la concursul în vederea selectării beneficiarilor pentru obţineiea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol din 15 septembrie 2021

     

     Şedinţa Comisiei de concurs din data de 15 septembrie 2021, întrunirea căreia avea ca scop evaluarea ofertelor de concurs. în vederea selectării beneficiarilor pentru obţineiea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol, nu a fost deliberativă, reieşindu-se din prevederile pet. 20 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorăn şi/sau extragerea substanţelor minerale utile. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570P009 respectiv, o decizie privind selectarea câştigătorului nu a fost adoptată. Rezultatul şedinţei a fost consemnat în Pocesul Verbal nr. 109 din 15 septembrie 2021 un exemplar al căruia este păstrat la Agenţia pentru Geologic şi Resurse Minerale, altul la Ministerul Mediului.