Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

 

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

 

a)     Infrastructura de irigare

 

Proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare, cu concentrarea pe scheme de irigare, micro și mici în conformitate cu activitățile planificate în proiect cu finanțare din Fondului de adaptare privind rezistența la schimbările climatice și eficiența apei în fermele de micro irigare. Sistemele finanțate în cadrul componentei de  Infrastructură rezistentă la climă (CRI) vor fi de obicei sisteme de irigare, conectate fie la mici sisteme independente cu surse existente (stații de pompare pe râuri și rezervoare naturale), fie la conducte funcționale mai mari și sisteme de alimentare cu apă pentru irigare centralizate, cum ar fi Sistemele de irigare reabilitate în cadrul Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) operate de agenția de stat „Apele Moldovei”. Construcția rețelelor de alimentare cu apă pentru irigare vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp; bazin de acumulare/ stocare a apei cu geomembrană din polipropilenă cu o capacitate de acumulare a apei de până la 15.000 de metri cubi (la necesitate); stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole.  Capacitatea fiecărui sistem de irigare va fi de până la 200 ha. Proiectul nu va finanța dezvoltarea sistemelor de irigare pentru culturile de câmp și se va concentra în principal în locații geografice predispuse la riscurile asociate cu schimbările climatice.

 

b)     Infrastructura de  drumuri

 

Proiectul va acorda invertiții în îmbunătățirea (Construcția/reparația)drumurilor rurale care asigurarea accesului adecvat a producătorilor agricoli la zonele de producție și facilitează comercializarea produselor micilor fermieri. Investițiile eligibile vor include segmente de drumuri și construcții auxiliare, cum ar fi poduri mici, instalații de drenaj și lucrări de protecție împotriva eroziunii pentru a asigura rezistența la climă a drumurilor reabilitate. În mod obișnuit, acestea vor fi tronsoane de drum lățime de 4 -6 m, cu o lungime medie de 2,5 km, cu îmbrăcăminte rutiere din pietriș dur sau stabilizat.

 

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate.

 

Cererea de finanțare poate fi înaintată din numele APL (Primaria) în asociere cu grupurile de fermieri mici interesați Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole persoane juridice sau fizice care practică activitate economică. Cererea va include o scrisoare de confirmare din partea autorităților relevante și anume APL (Primaria) sau Agenția Apele Moldovei prin care confirmă reevaluarea infrastructurii propusă (ca mijloc fix) după finalizarea construcției și va lua la evidență în bilanțul său contabil, precum și va introduce prevederile necesare în bugetul său și își asumă responsabilitatea pentru exploatarea și întreținere rațională ulterioară a proiectului de infrastructură, toate cererile de finanțare trebuie să fie aprobate de către Autoritățile publice locale (Primaria). Investițiile vor fi implementate în zonele rurale ale Moldovei, fără o focalizare/limitare geografică specifică. Cu toate acestea, prioritare vor fi considerate propunerile de proiect din zonele geografice mai predispuse la riscurile asociate schimbărilor climatice și pentru zonele vizate care prezintă o concentrație relativ mai mare a sărăciei, pe baza indicatorilor Indicelui de deprivare a zonelor mici (IDAM).

 

Grantul competitiv oferit de proiect va fi limitat la 200 000 dolari SUA per propunere de proiect eligibilă, excluzând contribuția beneficiarului și TVA.

 

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

a)     Propunerile de proiect de tip sisteme de irigare vor fi înaintate de la grupuri-clienți care includ cel puțin 20 de fermieri/producători mici (cu suprafața terenurilor prelucrate de fiecare de până la 10 ha în propietate și/sau închiriate), numărul mai mare de membri ai grupului client va constitui un avantaj;

b)     Propunerile de proiect pentru construcția/reparația drumurilor rurale vor fi înaintate de la grupuri-client, care include minim 50 de fermieri/producători mici (cu suprafața terenurilor prelucrate de fiecare de până la 10 ha în propietate si/sau închiriate).

c)      Toți agenții economici membrii grupului client, trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în mediul rural și să-ți desfășoare activitatea în apropierea proiectului de infrastructură;

d)     Eligibili se consideră agenții economici care au activitate economică în agricultură sau în prelucrarea producției agricole de cel puțin 1 an. Toți membrii Grupului de client urmează să fi disponibili și să exprime acordul de participare cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minim stabilit de program;

e)     Companiile membre a Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie;

f)       Terenul și/sau obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanțare trebuie să fie la balanța Primăriei sau la balanța Agenției Apelor din Moldova (Apele Moldovei in cazul sistemelor de irigare), către care obiectul de infrastructură va fi transmis după construcție;

g)     Grup – client trebuie să fie format dintr-un număr minim stabilit de mici fermieri producători sau entități agrobusiness, așa cum este specificat per tip de infrastructură, care au activat economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 1 an;

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

a)     Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de tip scheme de irigare de care vor beneficia mai puțin de 20 agenți economici (micii fermieri) (<10ha), vor fi descalificate;

b)     Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de tip (Construcția / reparația) drumurilor de care vor beneficia mai puțin de 50 agenți economici (micii fermieri) vor fi descalificate;

c)      Obiectul de infrastructură pentru care se solicită suport financiar este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;

d)     Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;

e)     Membrii grupului-client nu au putut dovedi activitatea agricolă timp de cel puțin 1 an;

f)       Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;

g)     Proiectul de infrastructură propus este cu caracter preponderent social;

h)     Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii Grupului-client format din agenți economici conform procesului verbal al adunării comune a grupului-client cu primăria;

i)     Obiectul de infrastructură de tipul: Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, care nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare şi pretabilităţii pentru irigarea solurilor;

j)     Obiectul de infrastructură de tipul: Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, la care sursa de apă (lacul de acumulare a apei/bazin de acumulare) vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creșterea peștelui);

k)  Obiectul de infrastructură de tipul: Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, care vor avea ca sursă de apă fântână arteziană.

 

Detalii privind modul de participare la concurs și condițiile de evaluare a cererilor de finanțare găsiți accesând pagina www.ucipifad.md rubrica GRANTURI.

 

Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură. Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare pentru aprobarea granturilor competitive în cadrul componentei infrastructură.

 

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, sau in Boxa pentru corespondența, până la data de  31 ianuarie 2022, ora 1700.

 

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 223075, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură), 079640704 (Ecaterina, Inginer în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură).

 

Rezultatele etapelor de pre-calificare și calificare vor fi comunicate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile care vor fi aprobate spre finanțare vor fi publicate.