Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Concurs pentru recepționarea cererilor de grant: Finanțarea proiectelor de infrastructură publică (infrastructură de irigare)

Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul de Adaptare este destinat pentru a acorda suport  investițiilor în infrastructura de irigare care se va axa pe sisteme micro și mici de irigare.

 

Rezultatele preconizate în urma intervențiilor proiectului vor fi de cel puțin 20 de sisteme de irigare mici, cu obiectivul final de 400 de beneficiari.

 

Infrastructura publică, cum ar fi infrastructura economică/productivă de irigare, va include:

 

Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente  care se află la balanța Apele Moldovei, de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune la terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc, precum și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate);

 

Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existente în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac), de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune către terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușite cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei (la necesitate);

 

Construcția/reabilitarea lacurilor/iazurilor de acumulare a apei, aceste lacuri/iazuri vor servi pentru utilizarea: apei pentru irigare, precum și ca sursă de apă pentru animalele domestice și sălbatice. Aceste lacuri/iazuri nu vor fi date în arendă pentru piscicultură (piscicultură).

 

Zona de implementare: – zonele rurale ale Republicii Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, cu excepția entităților care sunt înregistrate și desfășoară activitatea în mediul urban.

 

Grup țintă - APL (Primaria) în asociere cu grupurile interesate de mici fermieri, Asociațiile Utilizatorilor de Apă (WUA), întreprinderile agricole formale la nivel de localitate.

 

Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:

(i)          Numărul minim de beneficiari per cerere de finanțare trebuie să fie de cel puțin 5 mici fermieri.

(ii)         Toți micii fermieri membri ai grupului client, trebuie sa fie înregistrați și să desfășoare activitate agricolă de producție și/sau prelucrare, desfășurată în apropierea proiectului de infrastructura, timp de cel puțin 1 an;

(iii)       Fiecare membru al grupului client trebuie să prelucreze în total până la 10 ha (în proprietate și închiriat);

(iv)        Activitatea trebuie confirmată de cel puțin 4 membri ai grupului client prin prezentarea raportului financiar pentru ultimul an fiscal, conform legislației. Restul membrilor grupului client trebuie să prezinte o confirmare din partea Autorității Publice Locale cu privire la activitatea acestora.

(v)         Toți membrii grupului client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din surse proprii, în numerar, în valoarea stabilită de Proiect;

(vi)        Terenul pe care va fi construit proiectul de infrastructură trebuie să fie la balanța Autorității Publice Locale;

(vii)      Fondatorii entităților Grupului client trebuie să fie diferiți (nu aceeași persoană). În cazurile în care fondatorul unei entități a grupului client este și administrator în oricare dintre alte entități a grupului client, acest lucru va fi considerat ca 1 membru al grupului client.

(viii) Autoritatea Publică Locală sau/și Agenția Apele Moldovei trebuie să fie pregătite să mențină în funcțiune și să întrețină proiectul de infrastructură după construcția acestuia și să fie înregistrate la balanța acesteia.

 

 Mărimea, sursele de finanțare:

 

Grantul acordat de Proiectul pentru infrastructura de irigare va fi limitat la 300.000 USD per cerere eligibilă, plus contribuția Guvernului (Hotărârea nr. 246).

 

Obiectul activității de dezvoltare a infrastructurii este finanțarea a 20 de scheme de irigare la scară mică cu minimum 20 de beneficiari fiecare și total minimum 400 de beneficiari, sau mai multe scheme de irigare la scară mică cu cel puțin 5 beneficiari, asigurând un număr minim de 400 de beneficiari în total. Prin urmare, valoarea estimată a grantului va fi calculată conform formulei.

 

In cazul în care solicitanții intenționează sa implementeze proiecte mai mari de infrastructura, suma care va depăși fondurile disponibile va fi acoperită de beneficiari (grup client cu Autoritatea Publica Locala).

 

De menționat: cu cât numărul beneficiarilor din grupul client este mai mare cu atât suma grantului este mai mare.

 

Detalii privind contribuția beneficiarilor, documentele solicitate, procedura de aplicare, etapa de evaluare a cererii de finanțare găsiți accesând pagina:

 

  • UCIP IFAD (www.ucipifad.md)
  • rubrica Servicii/Granturi
  • Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)

       Concurs pentru recepționarea cererilor de grant: Finanțarea proiectelor de infrastructură publică (infrastructură de irigare)

În fiecare trimestru, cererile eligibile care au trecut cu succes etapele de evaluare vor fi selectate pentru finanțare, în baza listei stabilită în ordine descrescătoare după punctajul acumulat, până la alocarea integrală a sumei prevăzute în bugetul anului pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

 

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comitetului de selectare (CS)  a pentru aprobare și finanțare.

 

Solicitanții aprobați vor fi invitați să semneze un contract de investiții care prevede rolurile și responsabilitățile părților. Achiziția  sistemelor de irigare se va face de către UCIP IFAD, iar beneficiarul va fi obligat să depună contribuția în numerar în contul bancar UCIP IFAD la etapele prestabilite și înainte de semnarea contractului de construcție a sistemelor de irigare.

 

Pachetele de documente vor fi prezentate într-un plic sigilat cu indicarea obligatorie a concursului, a numelui beneficiarului și a datelor de contact la: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303.

 

Pentru întrebări sau clarificări, ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 75, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist in Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructura), 079640704 (Ecaterina Mihalcean, Inginer în Irigare pentru Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructura).

 

Rezultatele examinării și evaluării vor fi notificate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile finale aprobate spre finanțare vor fi, de asemenea, publicate online.