Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție a obiectelor de infrastructură construite din sursele financiare ale proiectelor IFAD VI și IFAD VII

 

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție deosebită în cadrul Proiectului este atribuită restabilirii învelișului vegetal natural și a productivității solului, care contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

 

Perdelele forestiere au un rol polifuncţional, având efecte favorabile şi asupra temperaturii, umidității, solului şi culturilor agricole. De asemenea, sunt surse de material lemnos, produse industriale şi alimentare (fructe, ciuperci, plante medicinale şi apicole etc.), ameliorează condiţiile de viaţă (prin purificarea aerul și îmblânzirea climei) şi ameliorează regimul apelor.

 

Beneficiarii de granturi:

 

În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate de UCIP IFAD, vor fi Autoritățile Publice Locale (Primăriile), care au beneficiat anterior de granturi pentru construcția obiecte de infrastructură pentru grupurile de producători agricoli din localitate din cadrul Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) și Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII).

 

Categoriile generale de investiții:

 

Destinația

 • Perdele forestiere de protecție a drumurilor reabilitate – acestea sunt formate din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști plantați cu scopul de a proteja culturile agricole, solul, animalele etc.
 • Perdele forestiere de protecție a bazinului de acumulare/lacului de acumulare a apei – acestea sunt formate din unul sau mai multe rânduri de arbori și arbuști, plantați pe malul bazinului de acumulare/lacului de acumulare a apei cu scopul de a preveni eroziunea solului.
 • Fâșii riverane de protecție a apelor în jurul prizei de apă (stației de pompare)acestea sunt formate prin plantarea arborilor, arbuștilor, în jurul prizei de apă (stației de pompare) cu scopul de a preveni eroziunea solului.

 

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar:

 • Laînființarea perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de înființare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 3000 dolari SUA per ha.
 • La reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de reabilitare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 1300 dolari SUA per ha.
 • Suprafața maximă înființată/reabilitată de perdele/plantații forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură per un beneficiar nu va depăși 10,0 ha.
 • APL vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură, vor fi mai mari de 3000 dolari SUA per ha, iar pentru reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură, vor fi mai mari de 1300 dolari SUA per ha.

 

Criterii de eligibilitate:

 

Pentru a beneficia de aceste granturi Primăriile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie beneficiari de granturi pentru obiecte de infrastructură din cadrul Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) și Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII);
 • Să dețină în proprietate terenuri care necesită măsuri de reabilitare și/sau înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate de UCIP IFAD;
 • Să asigure paza și întreținerea calificată a perdelelor/plantațiilor forestiere reabilitatea/înființate în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate de UCIP IFAD, în următorii 3 ani după plantare;
 • Beneficiarii care anterior au obținut grant din partea UCIP IFAD, pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi s-au pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție, nu sunt eligibili pentru finanțare.

 

DETALII privind lista documentelor de aplicare la concurs, modul de participare la concurs, condițiile de evaluare a cererilor de finanțare, modul de finanțare, executare și supraveghere a lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere de protecție le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Servicii/Granturi/ Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)/ Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție a obiectelor de infrastructură construite din sursele financiare ale proiectelor IFAD VI și IFAD VII

 

Condițiile de prezentare a cererilor:

 

Dosarul de aplicare, cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, vor fi prezentate în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea concursului de grant „Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor la înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție a obiectelor de infrastructură construite din sursele financiare ale proiectelor IFAD VI și IFAD II”, numele și datele de contact ale solicitantului de grant, până la data limită de recepționare a cererilor și anume 21 ianuarie 2022, ora 15:00, la adresa: UCIP IFAD, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303, mun. Chișinău.

 

Pentru întrebări sau clarificări, contactați următoarea adresă: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 73.

 

Toate întrebările primite vor fi documentate împreună cu răspunsurile lor și postate pe pagina web UCIP IFAD. Solicitanții sunt invitați să viziteze periodic pagina web UCIP IFAD pentru a fi la curent cu aceste detalii.