Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Consultant individual pentru acordarea suportului la dezvoltarea componentei de Infrastructură în cadrul RRP

CERERE PENTRU EXPRIMAREA INTERESULUI

Consultant individual pentru suport la Dezvoltarea Infrastructurii

 

Țara: Republica Moldova

Program: PRR

Nr. Acord: 2000001702

Numărul licitației: 71/21 PRR

PP&AWPB ref. no.: C.4; ref. 1.1.2.5

 

Unitatea Consolidată pentru Implementare Programelor IFAD (UCIP IFAD) a fost creată în anul 2000 de către Guvernul Republicii Moldova pentru a implementa programele de dezvoltare rurală și agricolă finanțate din contul Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), cu sediul în Roma, Italia. Actualmente, UCIP IFAD implementează în Republica Moldova două proiecte - PRR (IFAD VII) și TRTP (IFAD VIII).

 

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la IFAD pentru implementarea Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) și intenționează să aplice o parte din aceste resurse pentru recrutarea serviciilor oferite de un consultant individual național, care va activa pentru acordarea suportului la Dezvoltare Infrastructurii.

 

În acest sens, UCIP IFAD intenționează să angajeze un Consultant individual pentru suport la Dezvoltarea Infrastructuriicu experiență în ingineria construcțiilor hidrotehnice, construcții de drumuri, infrastructura de irigare, infrastructura de colectare a apelor pluviale, cu experiența in implementarea proiectelor internaționale.

 

Componenta Infrastructură fiind una foarte importantă în cadrul programelor IFAD consultantul va presta serviciile de asistență/consultanță specialiștilor in dezvoltarea infrastructurii din cadrul UCIP IFAD, în toate activitățile zi de zi ce țin de proiectele de infrastructură.

 

Serviciile solicitate în anunț au drept scop contractarea unui Consultant individual pentru suport la Dezvoltarea Infrastructurii cu următoarele atribuții și responsabilități:

 

 1. Co-gestionarea componentei de infrastructură în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) pentru construcția drumurilor, sistemelor de irigare și lacurilor de acumulare a apei în conformitate cu documentele de proiectare, asigurând realizarea bugetului conform planurilor de lucru anuale aprobate și coordonarea a activităților de asistență tehnică în dezvoltarea infrastructurii publice rurale;
 2. Participarea la procesul de selecție a consultanților și a companiilor de construcții de lucrări civile, păstrând personal un control puternic al calității asupra serviciilor prestate;
 3. Organizarea și participarea la ședințele comisiilor, conferințe și atelierele de lucru legate de componenta infrastructură;
 4. Întocmirea proceselor-verbale pentru ședințele comisiilor de evaluare și selectare din cadrul UCIP IFAD;
 5. Acordarea asistenței și suportului potențialilor beneficiari ai proiectului prin elaborarea în formă scrisă a clarificărilor solicitate;
 6. Verificare documentației de proiect prezentate de către beneficiarii;
 7. Verificarea volumul și calitatea lucrărilor și serviciilor furnizate de experți, prestatori de servicii, companii de construcții și responsabili tehnici precum și a rapoartelor lunare ale acestora. Revizuirea și aprobarea proceselor verbale de îndeplinire și/sau finalizare a lucrărilor/serviciilor, avizarea actelor de îndeplinire/proceselor verbale pentru a fi efectuate plățile consultanților, prestatorilor de servicii și companiilor de construcții contractate în vederea implementării activităților în cadrul componentei gestionate;
 8. Monitorizarea contractelor cu companiile de construcție, atât și a calității lucrărilor cât și a termenilor de îndeplinire inclusiv vizitarea șantierelor de construcție;
 9. Pregătirea contractelor la angajarea prestatorilor de servicii și antreprenori pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciilor în cadrul componentei infrastructură;
 10. Acordarea de asistență specializată altor departamente ale UCIP IFAD în activitatea zi de zi la implementarea activităților legate de componenta infrastructură
 11. Exercitarea altor atribuții și competențe care cad sub incidența funcțiilor de Consultant Inginer în Dezvoltarea proiectelor de infrastructură precum și alte obligații și împuterniciri care urmează a fi atribuite periodic de către Directorul UCIP IFAD sau Specialistul în dezvoltarea obiectelor de infrastructură.

 

Atragem atenția consultanților interesați asupra politicii IFAD privind combaterea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului și a politicilor revizuite IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește dispozițiile IFAD privind practicile interzise. În plus, IFAD încearcă să asigure un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală, și fără exploatare și abuz sexual în activitățile și operațiunile sale, așa cum este detaliat în politica sa de prevenire și răspuns la hărțuire sexuală, exploatare și abuz sexual.

 

Consultanții interesați de această poziție nu vor avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil cu UCIP IFAD. Consultanții cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil vor fi descalificați, cu excepția cazului în care se aprobă selectarea acestora în mod explicit și în așa circumstanțe de către IFAD, Roma.

 

Consultanții potențiali sunt considerați a avea un conflict de interese dacă a) au o relație care le oferă informații necuvenite sau nedivulgate despre sau influență asupra procesului de selecție și a executării contractului sau b) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru a consiliului de administrație al clientului sau a personalului său, a Fondului sau a personalului său sau a oricărei alte persoane care a fost, a putut sau ar putea fi implicată în mod rezonabil direct sau indirect în orice parte a (i) pregătirii anunțului, (ii) procesul de selecție pentru această achiziție sau (iii) executarea contractului. Consultanții au obligația permanentă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii dosarului de participare, a procesului de selecție sau a executării contractului. Nedivulgarea corectă a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice altul, după caz, în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în proiectele și operațiunile sale.

 

UCIP IFAD invită acum consultanții individuali eligibili să-și manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor suport la Dezvoltare Infrastructurii. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate sub forma unui Curriculum Vitae (CV) și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii anteriori incluse în CV (nume, prenume, date de contact). Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de achiziții IFAD care poate fi accesat la https://www.ifad.org/documents . Interviurile (format fizic și/sau online), inclusiv testul de conducere, vor fi realizate ca parte a procesului de selecție.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI NECESARE:

 • Să dețină diplomă de licență în unul din următoarele domenii:
 • Construcții hidrotehnice;
 • Căi ferate, drumuri, poduri;
 • Ingineria mediului;
 • Alimentări cu apă, canalizări.
 • Deținerea diplomei de master în domeniul construcțiilor hidrotehnice sau hidro ameliorație  va constitui un avantaj;
 • Cel puțin 5 an de experiență profesională relevantă, în lucrări civile, proiectare și construcții de dezvoltare a infrastructurii  la scară mică (drumuri, infrastructură de irigare);
 • Experiența profesionala in cadrul proiectelor internaționale;

 

CRITERIILE DE SELECTARE POT FI ACCESATE: AICI

 

Orice cerere de clarificare privind acest anunț trebuie transmisă prin e-mail la adresa de mai jos procurement@ucipifad.md până cel târziu la 05.01.2022. Clientul va oferi răspunsuri la toate cererile de clarificare până la 09.01.2022.

 

Cererile de exprimare  a interesului sub formă de CV (cu includerea a 2-3 referințe profesionale cum este solicitat mai sus) trebuie să fie livrate în formă scrisă la adresa de mai jos (personal,prin poștă sau prin e-mail) până la 10.01.2022, ora 10:00.

 

Attn: Natalia Gorbatovskaia

Republica Moldova, Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162

of. 1307, MD-2004

 

Tel: (+373 22) 22 18 80

E-mail: procurement@ucipifad.md