Contacte

 


 

Adresa: MD-2004 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162

Email: cancelaria@mediu.gov.md

 

Nr.   d/o

Numele, prenumele

Funcția

Bir.

Tel. serviciu

Email

1

CANTARAGIU Iuliana

Ministru

1216

 

 

 

ANTICAMERA

1216

 204-513

 

3

 

Secretar general de stat

 

 

 

4

 Iordanov Iordanca-Rodica

Secretar de stat

 1016

 

iordanca-rodica.iordanov@mediu.gov.md 

5

 

Secretar de stat

 

 

 

 Cabinetul ministrului  

6

 

Șef de cabinet

 

 

 

7

 

Consilier

 

 

 

8

 

Consilier

 

 

 

 Serviciul audit intern  

9

 

Auditor intern principal

 

 

 

 Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor  

10

 

Șef Direcție 

1203

 

 

11

 

Consultant principal

1201

 

 

12

 

Consultant principal

1204

 

 

13

 

Consultant principal

1201

 

 

14

 

Consultant principal

1201

 

 

Direcția fonduri de mediu

15

 

Șef Direcție

 

204-

 

16

 

Consultant principal

 

204-

 

17

 

Consultant principal

 

204-

 

18

 

Consultant principal

 

204-

 

19

 

Consultant principal

 

204-

 

 Direcția politici de prevenire a poluării

20

 

Șef Direcție

1013

204-

 

21

 

Consultant principal

1014

204-

 

22

 

Consultant principal

1014

204-

 

23

 

Consultant superior

1014

204-

 

24

 

Consultant superior

1014

204-

 

Direcția politici de aer și schimbări climatice

25

 

Șef Direcție

1012

204-

 

26

 

Consultant principal

1012

204-

 

27

 

Consultant principal

1012

204-

 

28

 

Consultant superior

1012

204-

 

29

 

Șef interimar Secție

1012

204-

 

Direcția politici în domeniul biodiversității

30

 

Șef Direcție

1318

204-

 

31

 

Consultant principal

1323

204-

 

32

 

Consultant principal

1323

204-

 

33

 

Consultant principal

1323

204-

 

34

 

Consultant principal

1323

204-

 

Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice

35

 

Șef Direcție

1011

204-

 

36

 

Consultant principal

1016

204-

 

37

 

Consultant principal

1016

204-

 

38

 

Consultant principal

1016

204-

 

39

 

Consultant principal

 1016

204-

 

Direcția politici de management integrat al resurselor de apă

40

 

Șef  Direcție

1009

204-

 

41

 

Consultant principal

1017

204-

 

42

 

Consultant principal

1017

204-

 

43

 

Consultant principal

1017

204-

 

44

 

Consultant principal 

1017

204-

 

Serviciul protecția solului și subsolului

45

 

Șef Serviciu

1214

204-

 

46

 

Consultant principal

1214

204-

 

Serviciul politici în domeniul economiei circulare și instrumente economice

47

 

Șef Serviciu

 

 

 

48

 

Consultant principal

 

 

 

49

 

Consultant principal

 

 

 

 Direcția management instituțional  

50

 

Șef Direcție

1409

204-

 

 Serviciul juridic  

51

 

Șef Serviciu

1005

204-

 

52

 

Consultant principal

1005

204-

 

 Serviciul resurse umane și probleme speciale

53

 

Șef Serviciu

1202

204-

 

54

 

Consultant principal

1205

204-

 

 Secția financiar - administrativă  

55

 

Șef Secție în cadrul direcției

1107

204-

 

56

 

Consultant principal

1104

204-

 

 Serviciul evidență contabilă  

57

 

Șef Serviciu, Contabil - șef

1103

204-

 

58

 

Consultant principal

1102

204-

 

Serviciul administrare a patrimoniului de stat și fondului funciar

59

 

Consultant principal

1320

204-

 

Serviciul managementul documentelor    

60

 

Șef Serviciu

1114

204-

 

61

 

Specialist superior

1114

204-

 

 Serviciul informare și comunicare cu mass-media  

62

 

Consultant principal

1418

204-

 

Serviciul tehnologii informaționale și comunicații   

63

 

Consultant principal

1008

204-