Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Documente de politici în domeniul mediului și Rapoartele de monitorizare

Nr.Denumirea documentelor de politici

Numărul actului normativ prin care a fost aprobat/adoptat,

Linkul către document

Documente disponibile
I. LISTA DOCUMENTELOR DE POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MEDIULUI ACTIVE (în vigoare)
 1.

Strategia națională privind managementul deşeurilor radioactive pentru anii 2017–2026 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia

 

(adoptată prin Legea nr. 68/2017)

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133353&lang=ro

1. PDF iconRaportul pentru

perioada 2020-2022.

 2.

Programul de dezvoltare cu emisii reduse al Republicii Moldova pînă în anul 2030

 

(aprobat prin HG nr. 659/2023)

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139980&lang=ro

1. PDF iconConceptul Programului;

 

2. PDF iconRaportul de evaluare strategică de mediu (ESM) la Program;

 

3. PDF iconAvizul Ministerului Mediului la Raportul ESM.

 3.

la schimbările climatice până în anul 2030 (PNASC)

 

(aprobat prin HG 624/2023)

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140163&lang=ro

1. PDF iconConceptul  Programului 

 

2. PDF iconAviz de evaluare prealabilă pentru PNASC.

 4.

Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia pe perioada 2023-2027

 

(aprobat prin HG 55/2023)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135917&lang=ro 1. PDF iconConceptul Programului.
 5.

Programul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea – Prut și Marea Neagră, ciclul II (2023-2028)

 

(aprobat prin  HG 444/2022)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132734&lang=ro1. Microsoft Office document iconConceptul Programului.
 6.

Programul de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020

 

(aprobat prin HG 856/2016)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123975&lang=ro

1. PDF iconRaport 2016;

2. PDF iconRaport 2017;

3. PDF iconRaport 2018;

4. PDF iconRaport 2019;

5. PDF iconRaport 2020;

6. PDF iconRaport 2021;

7. PDF iconRaport 2022;

8. PDF iconRaport 2023;

9. PDF iconRaportul intermediar 2016-2020

 7.

Programul de management durabil al substanțelor chimice pentru anii 2023-2030  cu Planul de implementare a Convenției de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, pentru anii 2023-2030 

 

(aprobate prin HG nr. 816/2023)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140301&lang=ro 1. Conceptul Programului.
 8.

Programului național pentru gestionarea deșeurilor pentru anii 2023-2027

 

(aprobat prin HG nr. 973/2023)

 1. Conceptul Programului.
 9.

Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027

 

(aprobată prin HG 248/2013)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114412&lang=ro

1. Raport 2015;

2. Raport 2018;

3. Raport 2019;

4. Raport 2020;

5. Raport 2021;

6. Raport 2022

 10.

Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025

 

(aprobat prin HG nr.1063/2016)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102596&lang=ro

1. Raport 2018;

2. Raport 2019;

3. Raport 2020;

4. Raport 2021

    II. LISTA DOCUMENTELOR DE POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MEDIULUI INACTIVE

(expirate, înlocuite cu alte documente de politici, transferate în responsabilitatea altei autorități)

1.

Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia

 

(aprobată prin HG 1470/2016)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129232&lang=ro

1. Fişier Raport 2017;

2. PDF icon Raport 2018;

3. PDF icon Raport 2019;

4. Raport 2020;

5. Raportul intermediar 2016-2020

2. Raportul 2021.  

2 .

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023  şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia

 

(aprobată prin HG nr.301/2014)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114539&lang=ro

1. Microsoft Office document icon Raport 2014;

2. Microsoft Office document icon Raport 2015;

3. Microsoft Office document icon Raport 2016;

4. PDF icon Raport 2018;

5. PDF icon Raport 2019;

6. PDF icon Raport 2020.

3.

Strategia Națională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planul Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

 

(aprobată prin HG nr.1155/2004)

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114539&lang=ro

1. Raport 2018;

2. Raport 2019

4.

Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova

 

(aprobată prin HG nr. 973/2010)

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114309&lang=ro1. PDF icon Raport 2018
5.

 Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia

 

(aprobată prin HG nr. 274/2015)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114746&lang=ro 1.  Raport 2018; 2. Raport 2019; 3. Raport 2020. 
6.

Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia  

 

(aprobată prin HG nr. 1009/2014)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114739&lang=ro

7. Raport 2015;

8. Raport 2016;

9. Raport 2017;

10. Raport 2018;

11. Raport 2019;

12. Raport 2020

13. Raport final

      Anexa 1;

      Anexa 2.

7.

Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova

 

(aprobată prin HP nr. 350/2001)

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=63247&lang=ro 
8.

Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia

 

(aprobat prin HG nr. 160/2018)

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102127&lang=ro

1. Raport 2018;

2. Raport 2019;

3. Raport 2020

9.

Programul de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a hidroamelioraţiei în Republica Moldova pentru anii 2011-2020  

 

(aprobat prin HG nr.751/2011)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114349&lang=ro  
10.

Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020

 

(aprobat prin HG nr.737/2003)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112869&lang=ro   
11.

Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru

 

(aprobat prin HG nr.814/2017)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102659&lang=ro 1. Raport 2020;
12.

Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea – Prut şi Marea Neagră.

 

(aprobat prin HG nr. 955/2018)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109895&lang=ro

1. Raport 2018;

2. Raport 2019;

3. Raport 2020;

4. Raport 2021

13.

Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028)

 

(aprobată prin HG nr. 199/2014)

 

A fost în responsabilitatea Ministerului până în anul 2021.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122590&lang=ro

1. Raport 2015;

2. Raport 2016;

3. Raport 2017;

4. Raport 2018;

5. Raport 2020

6. Raport 2021

14.

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020

 

(aprobat prin HG nr. 1206/2018)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122590&lang=ro

1. Raport 2019;

2. Raport trim I-II, 2020

3. Raport trim. III, 2020