Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Extins (prin relansare) “Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă”

 

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, a fost conceput pentru a acorda suport fermierilor mici, femeilor și tinerilor antreprenori, în special celor de semi-subzistență și orientați comercial, ce dețin afaceri în agricultură, sunt vulnerabili, sensibili la sărăcie și la schimbările climatice.

 

În contextul dezvoltării lanțurilor valorice  au fost stabilite parteneriate de colaborare cu asociațiile de profil ale producătorilor agricoli, inclusiv UPJ ”Asociația Cultivatorilor și Procesatorilor de Lavanda din Moldova” (ACPLM), obiectivul acestora fiind dezvoltarea capacităților antreprenoriale și de marketing a membrilor asociației și îmbunătățirea productivității, competitivității și calității produselor și a potențialului de acces la piețele de desfacere.

 

În vederea fortificării lanțului valoric de plante aromatice și medicinale (PAM), proiectul prevede asistență în elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul de plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă.

 

În cadrul prezentului concurs, UCIP IFAD va selecta (în bază de concurs național conform Manualului de procurări IFAD) un prestator de servicii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă.

 

Pentru realizarea contractului, Prestatorul de servicii va realiza următoarele activități:

 

I.    Elaborarea și tipărirea a 2 ghiduri tematice pentru sectorul PAM:

 

1. Ghidul ”Producerea și procesarea plantelor aromatice și medicinale- tehnologii moderne și inovații. Bunele practici de adaptare a sectorului PAM în contextul schimbărilor climatice

2.  Ghidul practic „Exportul uleiurilor etero-oleaginoase

 

II. Organizarea a 2 sesiuni de instruire:

 

Sesiunile de instruire vor fi organizate pentru membrii asociației cultivatorilor și procesatorilor de lavandă, cu predarea în sala de instruire, iar ghidurile vor servi drept material de instruire.

Sesiunea nr.1 - ”Producerea și procesarea plantelor aromatice și medicinale- tehnologii moderne și inovații. Bunele practici de adaptare a sectorului PAM în contextul schimbărilor climatice

Sesiunea nr.2 - „Exportul uleiurilor etero-oleaginoase”  

 

(pentru detalii privind livrabilele accesați AICI)

 

Detalii privind criteriile minime de calificare pentru Prestator, criteriile de evaluare pentrucompanie și modelul scrisorii de exprimare a interesului găsiți accesând pagina web www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 75/21 PRR.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda Metoda (CQS) expusă în Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

 

 

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos extins (prin relansare) până la  26/01/2022, ora 10:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 75/21 PRR”.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Rusu, Specialist superior în Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md