Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Extins prin relansare: Cerere pentru exprimarea interesului: Consultant granturi ASAP

 

UCIP IFAD intenționează să angajeze un consultant granturi cu normă întreagă, cu o bună experiență în managementul gospodăriilor agricole și/sau în dezvoltarea agriculturii. Consultantul va fi implicat în principal în implementarea granturilor de investiții pentru activități reziliente la nivelul gospodăriilor agricole, prevăzute în subcomponenta 1.2. Adaptarea fermierilor prin investiții rezistente la schimbările climatice din cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR-IFAD VII).

 

Granturile de care consultantul va fi responsabil sunt direcționate către micii fermieri pentru a stimula investițiile în tehnologii de producție și post-recoltare pentru "primii care adoptă rapid" inovațiile rezistente la schimbările climatice. Consultantul granturi va lucra în echipă cu consultantul național privind reziliența la schimbările climatice, sub supravegherea Specialistului superior în reziliență la schimbările climatice.

 

Consultantul granturi va fi angajat cu normă întreagă și va lucra în echipă cu consultantul național privind reziliența la schimbările climatice și sub supravegherea Specialistului superior în reziliență la schimbările climatice(conform organigramei UCIP IFAD). Scopul principal al activității consultantului este gestionarea și implementarea subcomponentei și de a găsi soluții la probleme, întârzieri și blocaje, asigurându-se că programul de implementare a proiectului este efectuat în termen.

 

Începutul estimat al misiunii este august 2023 - martie 2024.

Sfârșitul contractului este 31 martie 2024 (corespunzător datei de închidere a proiectului).

 

Principalele atribuții, responsabilități și criteriile de selectare le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Achiziții, licitația 31/23 PRR

 

UCIP IFAD invită consultanții individuali eligibili să-și manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor de consultant în domeniul granturilor. Candidații interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate sub forma unui Curriculum Vitae (CV), a unei Scrisori de intenție (Cover Letter) și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii anteriori incluse în CV (nume, prenume, date de contact). Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de achiziții IFAD care poate fi accesat la https://www.ifad.org/documents . Interviurile (format fizic și/sau online) vor fi realizate ca parte a procesului de selecți.

 

Expresiile de interes sub formă de CV (cu includerea a 2-3 referințe profesionale cum este solicitat mai sus) și copia permisului de  conducere valid trebuie să fie livrate în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă sau prin e-mail) până la 27 Iulie 2023, ora 10:00 (termen extins prin relansare).

 

Attn: Alexandru Scurtu, Specialist Procurări

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80