Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (10 loturi – a câte un lot per localitate)”

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Programului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia pentru: ,,Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție (10 loturi)”, conform următoarelor specificații:

Nr.

o/d

Beneficiari

Lotul

Suprafața, ha

Perioada de executare

Plantare

Lucrări de îngrijire

Completarea golurilor

1

Pr. Tudora, s. Tudora, r-nul Ștefan Vodă

Lot 1

6,67

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

2

Pr. Cioburciu, s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă

Lot 2

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

3

Pr. Burlacu, s. Burlacu, r-nul Cahul

Lot 3

9,92

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

4

Pr. Sauca, s. Sauca, r-nul Ocnița

Lot 4

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

5

Pr. Grinăuți-Moldova, s. Grinăuți-Moldova, r-nul Ocnița

Lot 5

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

6

Pr. Grinăuți-Moldova, s. Rediul-Mare, r-nul Ocnița

Lot 6

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

7

Pr. Cruglic, s. Cruglic, r-nul Criuleni

Lot 7

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

8

Pr. Filipeni v. Filipeni, r-nul Leova

Lot 8

8,10

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

9

Pr. Ciolacul Nou, s. Ciolacu Nou, r-nul Fălești

Lot 9

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

10

Pr. Plop-Știubei, s. Plop-Știubei, r-nul Căușeni

Lot 10

9,65

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obţine credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor.

 

Setul de documente (RfB) poate fi obținut la solicitare, transmițând cererea de participare conform modelului de mai jos, la adresele: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 

Modelul cererii, documentele care vor fi incluse în ofertă pot fi vizualizate accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Achiziții,  Bunuri, lucrări și servicii non-consultanță, licitația 41/22 PRR.

 

Participantul la licitație va pregăti în original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea pe plicuri: “Originalul ofertei” și “Copia ofertei”. În cazul apariției unor inexactități, Comisia de evaluare a autorității contractante  se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegația  (procura) anexată la ofertă.

 

Contractantul va fi selectat prin metoda Licitației Naționale Competitive (LNC/NCB) în conformitate cu Manualul de Achiziții al IFAD disponibil la adresa: www.ifad.org/project-procurement. Înainte de atribuirea contractului, procedura LNC/NCB prevede realizarea unei analize și o verificare a calificărilor și a performanțelor anterioare ale ofertanților. Metodologia utilizată pentru evaluarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic care va fi utilizată de către UCIP IFAD la evaluarea ofertelor este: prețul minim evaluat care corespunde cerințelor licitației.

 

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătură şi ştampilă.

 

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia “ Originalul ofertei” şi “ Copia ofertei”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

 

Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate la sediul UCIP IFAD (Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 13, bir. 1304) până la data de 1 septembrie 2022, ora 15:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi la ora 15:30, în cadrul unei ședințe organizate prin intermediul platformei Zoom. Ofertanții vor recepționa link-ul Zoom la emailul notat pe plicul ofertei.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md  până la data de 29 august 2022, ora 17:00. UCIP IFAD va răspunde la întrebările recepționate până la 30 august 2022, ora 17:00.

 

În scopul familiarizării potențialilor ofertanți cu criteriile de eligibilitate, documentele care urmează a fi prezentate în cadrul procedurii de depunere a ofertei, indicii principali ai proiectului dar și alte detalii tehnice invităm toți doritorii la data de 17 august 2022, ora 10:00 la sesiunea Zoom Pre-licitație „Condiții de participare la Licitația 41/22 PRR cu privire la înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție pe o suprafață de 94.34 ha”, conform link-ului de mai jos:

 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86537675962?pwd=OW9CT1FWL2RJMTBCY0lKaDhHcVlhZz09

Meeting ID: 865 3767 5962
Passcode: 353711

 

Pentru oricare alte întrebări suntem la dispoziția DVS.

Attn: Nadejda Russu, Specialist superior în procurări

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80