Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (17 loturi – a câte un lot per localitate)”

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Programului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația pentru: ,,Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție (17 loturi)”, conform următoarelor specificații:

 

Nr.

o/d

Beneficiari

Lotul

Suprafața,

ha

Perioada de executare

Plantare

Lucrări de îngrijire

Completarea golurilor

1

Pr. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia

Lot 1

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

2

Pr. s. Chirsova, r-nul Comrat

Lot 2

9,92

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

3

Pr. s. Beșghioz, UTA Găgăuzia

Lot 3

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

4

Pr. com. Dumbrăvița, s. Dumbrăvița, r-nul Sîngerei

Lot 4

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

5

Pr. s. Ciutești, r-nul Nisporeni

Lot 5

9,60

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

6

Pr. mun. Ceadîr-Lunga

Lot 6

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

7

Pr. com. Mîndrești, s. Codru, r-nul Telenești

Lot 7

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

8

Pr. com. Mîndrești, s. Mîndreșri, r-nul Telenești

Lot 8

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

9

Pr. s. Tomai, UTA Găgăuzia

Lot 9

9,70

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

10

Pr. s. Dezghingea, UTA Găgăuzia

Lot 10

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

11

Pr. Tudora, s. Tudora, r-nul Ștefan Vodă

Lot 11

6,67

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

12

Pr. Cioburciu, s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă

Lot 12

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

13

Pr. Grinăuți-Moldova, s. Grinăuți-Moldova, r-nul Ocnița

Lot 13

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

14

Pr. Grinăuți-Moldova, s. Rediul-Mare, r-nul Ocnița

Lot 14

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

15

Pr. Filipeni v. Filipeni, r-nul Leova

Lot 15

8,10

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

16

Pr. Ciolacul Nou, s. Ciolacu Nou, r-nul Fălești

Lot 16

10,00

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

17

Pr. Plop-Știubei, s. Plop-Știubei, r-nul Căușeni

Lot 17

9,65

Mart.–Apr. 2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Decemb. 2023

 

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obține credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor. În cazul asocierilor în participație (Joint Venture (JV)), fiecare membru trebuie să îndeplinească criteriile legale de eligibilitate, dar toți membrii împreună (colectiv) trebuie să îndeplinească criteriile de calificare.

 

Setul de documente pentru participarea la licitație (RfB) poate fi obținut la solicitare, transmițând cererea de participare conform modelului de mai jos, la adresele: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 

Modelul cererii, cerințele minime de calificare, documentele care vor fi incluse în ofertă le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica achiziții: Bunuri, lucrări și servicii non-consultanță, licitația 66/22 PRR (http://www.ucipifad.md/achizitii/licitatie_66_22_prr/

 

Participantul la licitație va pregăti în original și o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea pe plicuri: “Originalul ofertei” și “Copia ofertei”. În cazul apariției unor inexactități, Comisia de evaluare a autorității contractante  se va conduce de original. Originalul și copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul autorizat. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegația  (procura) anexată la ofertă.

 

Contractantul va fi selectat prin metoda Licitației Naționale Competitive (LNC/NCB) în conformitate cu Manualul de Achiziții al IFAD disponibil la adresa: www.ifad.org/project-procurement.

 

Înainte de atribuirea contractului, procedura LNC/NCB prevede realizarea unei analize și o verificare a calificărilor și a performanțelor anterioare ale ofertanților. Metodologia utilizată pentru evaluarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic care va fi utilizată de către UCIP IFAD la evaluarea ofertelor este: prețul minim evaluat care corespunde cerințelor licitației.

 

Toate paginile ofertei trebuie semnate și ștampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitație nu trebuie să conțină alte file, corectări, cu excepția filelor corectate, confirmate prin semnătură și ștampilă.

 

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripția “ Originalul ofertei” și “ Copia ofertei”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

 

Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate la sediul UCIP IFAD (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, et. 13, bir. 1303) până la data de 31 ianuarie 2023, ora 10:00.

 

Toți ofertanții vor fi informați prin intermediul adresei de email despre data și ora ședinței online (prin intermediul platformei Zoom) de deschidere a ofertelor.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md până la data de 26 Ianuarie 2023, ora 17:00. UCIP IFAD va răspunde la întrebările recepționate până la 27 Ianuarie 2023, ora 17:00.

 

În scopul familiarizării potențialilor ofertanți cu criteriile de eligibilitate, documentele care urmează a fi prezentate în cadrul procedurii de depunere a ofertei, indicii principali ai proiectului dar și alte detalii tehnice invităm toți doritorii la data de 12 ianuarie 2023, ora 11:00 la sesiunea Zoom Pre-licitație „Condiții de participare la Licitația 66/22 PRR cu privire la înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție, conform link-ului de mai jos:

 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81121945122?pwd=ZXJUNjh0d2x1VUhXVUNyNm1NODlhdz09

Meeting ID: 811 2194 5122
Passcode: 560105

Pentru oricare alte întrebări suntem la dispoziția DVS.

Attn: Igor Tomița, Asistent în procurări

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80