Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi” (10 loturi – a câte un lot per localitate)”

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Programului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia pentru: ,,Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi (10 loturi)”, conform următoarelor specificații:

 

 

Nr.

d/o

Beneficiari

Lotul

Project area, ha

Termen-limită de executare

Pregătirea solului

Lucrări de însămânțare

 1.

Pr. Botnărești, s. Salcia, r-nul Anenii Noi

Lot 1

10,0

30.03.2022

30.04.2022

 2.

Pr. Opaci, s. Opaci, r-nul Căușeni

Lot 2

10,0

30.03.2022

30.04.2022

 3.

Pr. Cairaclia, s. Cairaclia, r-nul Taraclia

Lot 3

7,0

30.03.2022

30.04.2022

 4.

Pr. Cușmirca, s. Cușmirca, r-nul Șoldănești

Lot 4

10,0

30.03.2022

30.04.2022

 5.

Pr. Ordășei, s. Ordăşei, r-nul Telenești

Lot 5

10,0

30.03.2022

30.04.2022

 6.

Pr. Baccealia, s. Baccealia, r-nul Căușeni

Lot 6

10,0

30.03.2022

30.04.2022

 7.

Pr. Vozneseni, s. Troița, r-nul Leova

Lot 7

8,0

30.03.2022

30.04.2022

 8.

Pr. Sîngerei, or. Sîngerei

Lot 8

10,0

30.03.2022

30.04.2022

 9.

Pr. Pelinia, s. Pelinia, r-nul Drochia

Lot 9

10,0

30.03.2022

30.04.2022

 10.

Pr. Cimișlia, s. Bogdanovca Veche, r-nul Cimișlia

Lot 10

10,0

30.03.2022

30.04.2022

 

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obţine credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor.

 

Setul de documente (RfB) poate fi obținut la solicitare transmițând cererea conform modelului atașat la adresele: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 

Cerințe minime de calificare și modelul cererii pot fi accesate AICI

 

Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi, Comisia de evaluare al  Autorităţii contractante  se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia  (procura) anexată la ofertă.

 

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătură şi ştampilă.

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 27 decembrie 2021, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Ofertanții vor recepționa link-ul Zoom privind invitația la ședința publică de deschidere. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md 

 

Attn: Natalia Gorbatovskaia, Consultant în procurări, of.  1307, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md