Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor” (14 loturi – a câte un lot per localitate)”

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Proiectului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația pentru:,, Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor (14 loturi)”, conform specificațiilor prezentate în rubrica Achiziții, licitația 12/23 PRR.

 

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obține credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor. În cazul asocierilor în participație (consorțiu), fiecare membru trebuie să îndeplinească criteriile legale de eligibilitate, dar toți membrii împreună (colectiv) trebuie să îndeplinească criteriile de calificare.

 

Setul de documente (RfB) poate fi obținut la solicitare, transmițând cererea de participare conform modelului de mai jos, la adresele: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md

 

Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate la sediul UCIP IFAD (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, et. 13, bir. 1304) până la data de 22 Martie 2023, ora 10:00.

 

Toți ofertanții vor fi informați prin intermediul adresei de email despre data și ora ședinței online (prin intermediul platformei Zoom) de deschidere a ofertelor.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md până la data de 15 Martie 2023, ora 15:00.

 

UCIP IFAD va răspunde la întrebările recepționate până la 17 Martie 2023, ora 17:00.

Pentru oricare alte întrebări suntem la dispoziția DVS.

Attn: Igor Tomiță, asistent în procurări

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80