Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

,, Invitatie la licitatie: „Lucrări de înființare perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (16 loturi – a câte un lot per localitate)”

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Programului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația pentru: ,,Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție (16 loturi)”, conform următoarelor specificații:

 

Nr.

o/d

Beneficiari

Lotul

Suprafața, ha

Perioada de executare

Plantare

Lucrări de îngrijire

Completarea golurilor1

1.

 

Pr. or. Ștefan Vodă

Lot 1

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 2. 

 

Pr. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia

Lot 2

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

3.

 

Pr. s. Chirsova, r-nul Comrat

Lot 3

9,92

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

4.

 

Pr. s. Gradiște r-nul Cimișlia

Lot 4

6,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

5.

 

Pr. s. Horești, r-nul Ialoveni

Lot 5

9,99

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

6.

 

Pr. s. Zaim, r-nul Căușeni

Lot 6

9,25

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

7.

 

Pr. s. Beșghioz, UTA Găgăuzia

Lot 7

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

8.

 

Pr. s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia

Lot 8

7,80

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 9.

 

Pr. s. Costuleni, r-nul Ungheni

Lot 9

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

10.

 

Pr. com. Dumbrăvița, s. Dumbrăvița, r-nul Sîngerei

Lot 10

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 11.

 

Pr. s. Ciutești, r-nul Nisporeni

Lot 11

9,60

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 12.

 

Pr. mun. Ceadîr-Lunga

Lot 12

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 13.

 

Pr. com. Mîndrești, s. Codru, r-nul Telenești

Lot 13

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 14.

 

Pr. com. Mîndrești, s. Mîndreșri, r-nul Telenești

Lot 14

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 15.

 

Pr. s. Tomai, UTA Găgăuzia

Lot 15

9,70

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 16.

 

Pr. s. Dezghingea, UTA Găgăuzia

Lot 16

10,00

Oct-Mart. 2022-2023

Mai-Sep. 2023

Oct. –Noiemb. 2023

 

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obține credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor. În cazul asocierilor în participație (Joint Venture (JV)), fiecare membru trebuie să îndeplinească criteriile legale de eligibilitate, dar toți membrii împreună (colectiv) trebuie să îndeplinească criteriile de calificare.

 

Setul de documente (RfB) poate fi obținut la solicitare, transmițând cererea de participare conform modelului de mai jos, la adresele: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 

Modelul cererii poate fi descărcat accesind https://www.ucipifad.md/achizitii/invitatie-la-licitatie-lucrari-de-infiintare-a-perdelelor-plantatiilor-forestiere-de-protectie-16-loturi-a-cate-un-lot-per-localitate/

 

Cerințe minime de calificare:

 

A.     Volumul minim de lucrări de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție și/sau  plantațiilor multianuale, pentru ofertantul câștigător, în ultimii 2 (doi) ani, va fi de 10 ha (zece ha).

 

B.     Dacă un ofertant depune o ofertă pentru mai mult de un lot, acesta ar trebui să aibă executat, în ultimii 2 (doi) ani, următorul volum de lucrări de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție și/sau plantațiilor multianuale:

 • 1-2 loturi: 10 ha
 • 3-5 loturi: 20 ha
 • 6-8 loturi: 30 ha
 • 9-10 loturi: 40 ha
 • 11-16 loturi: 50 ha

 

C.      Șef de șantier calificat în domeniul forestiere: cu prezentarea obligatorie a certificatelor/diplomelor care atestă acest fapt (pentru fiecare lot în parte câte un responsabil de șantier).

 

Documente care vor fi incluse în ofertă sunt următoarele:

 1. Cererea ofertantului de participare la licitație;
 2. Informațiile de calificare a ofertantului;
 3. Scrisoarea de garanție pentru participarea la licitație;
 4. Lista personalului cheie și calificările acestuia;
 5. Echipamentele contractantului/ofertantului;
 6. Programul de executare a lucrărilor;
 7. Lista de cantități cu indicarea prețurilor aferente, utilizând informația din proiectul de execuție și Lista de cantități;
 8. Copia autentificată de ofertant a Extrasului din Registrul de stat al entităților cu statut de persoană juridică și/sau a actului de înregistrare a entităților cu statut de persoană fizică;

 

Echipamentele esențiale care trebuie puse la dispoziție pentru executarea contractului de către ofertantul potențial câștigător trebuie să fie următoarele:

 •   Camion/alt mijloc de transport alternativ pentru transportarea materialului săditor și a altor materiale
 •   Tractor cu puterea motorului de minim 80 CP
 •   Remorcă
 •   Plug
 •   Grapă cu discuri
 •   Cisternă de apă

 

Participantul la licitație va pregăti în original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea pe plicuri: “Originalul ofertei” și “Copia ofertei”. În cazul apariției unor inexactități, Comisia de evaluare a autorității contractante  se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegația  (procura) anexată la ofertă.

 

Contractantul va fi selectat prin metoda Licitației Naționale Competitive (LNC/NCB) în conformitate cu Manualul de Achiziții al IFAD disponibil la adresa: www.ifad.org/project-procurement. Înainte de atribuirea contractului, procedura LNC/NCB prevede realizarea unei analize și o verificare a calificărilor și a performanțelor anterioare ale ofertanților. Metodologia utilizată pentru evaluarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic care va fi utilizată de către UCIP IFAD la evaluarea ofertelor este: prețul minim evaluat care corespunde cerințelor licitației.

 

Toate paginile ofertei trebuie semnate și ștampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitație nu trebuie să conțină alte file, corectări, cu excepția filelor corectate, confirmate prin semnătură și ștampilă.

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripția “ Originalul ofertei” și “ Copia ofertei”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

 

Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate la sediul UCIP IFAD (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, et. 13, bir. 1304) până la data de 26 septembrie 2022, ora 10:00. Toți ofertanții vor fi informați prin intermediul adresei de email despre data și ora ședinței online (prin intermediul platformei Zoom) de deschidere a ofertelor.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md  până la data de 22 septembrie 2022, ora 17:00. UCIP IFAD va răspunde la întrebările recepționate până la 23 septembrie 2022, ora 17:00.

 

În scopul familiarizării potențialilor ofertanți cu criteriile de eligibilitate, documentele care urmează a fi prezentate în cadrul procedurii de depunere a ofertei, indicii principali ai proiectului dar și alte detalii tehnice invităm toți doritorii la data de 13 septembrie 2022, ora 11:00 la sesiunea Zoom Pre-licitație „Condiții de participare la Licitația 46/22 PRR cu privire la înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție pe o suprafață de 152.26 ha”, conform link-ului de mai jos:

 

Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89176689925?pwd=cW9sY0x1c3JTb0NsMWR3eHo0NW1udz09

 

Meeting ID: 891 7668 9925           

 Passcode: 107496

Pentru oricare alte întrebări suntem la dispoziția DVS.

Attn: Nadejda Russu, Specialist superior în procurări

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80