Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională în planificarea teritoriului

 


 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 6 februarie 2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului;
 
 
2. Legea nr.254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale;
 
 
3. Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;
 
 
 
4. Legea nr. 91 din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor;
 
 
5. Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
 
6. Legea nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului;
 
 
7.Legea nr. 591 din 23 septembrie 1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale;
 
 
8. Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcții;
 
 
9. Legea nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 drumurilor;
 
 
10. Legea nr.1515-XII din 16 iunie1993 privind la protecția mediului înconjurător;
 
 
11. Legea nr.1530 din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor;