Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională – politici de management integrat al resurselor de apă

 


 

Nr  
1

Strategia de Alimentare cu Apă și Sanitație (2014-2028), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20 martie 2014.  (http://lex.justice.md/md/352311/)

2

Hotărîrea Guvernului nr. 1063 din 16 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Programului Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366749)

3

Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073)

4

Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. (http://lex.justice.md/md/342978/)

 Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 23 septembrie 2013 cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor. (http://lex.justice.md/md/349739/)
6 Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 4 octombrie 2013 cu privire la hotarele districtelor bazinelor şi subbazinelor hidrografice şi hărţile speciale în care sînt determinate (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349824)
7 Hotărîrea Guvernului nr. 867 din 1 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire și de funcționare a Comitetului districtului bazinului hidrografic. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350206)
 8

Hotărîrea Guvernului nr. 866 din 1 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350205

 9

Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului  cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafață. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350355)

 10

Hotărîrea Guvernului nr. 932 din 20 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350467)

 11 Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350466)
 12 Hotărîrea Guvernului nr. 779 din 4 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea gestionării secetei. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349828)
 13 Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 9 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350109)
 14 Hotărîrea Guvernului nr. 835 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului privind evidența și raportarea apei folosite. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350127)
15  Hotărîrea Guvernului nr. 881 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350260)
16  Hotărîrea Guvernului nr. 887 din 11 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de inundații. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350280)
17  Hotărîrea Guvernului nr. 949 din 25 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350530)
18  Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale. (http://lex.justice.md/md/350537/)
19  Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu a folosinței speciale a apei. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350368)
 20

Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 29 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activități agricole. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350141)

 21 Hotărîrea Guvernului nr. 250 din 3 aprilie 2014 privind aprobarea componenței nominale a comitetelor districtelor bazinelor hidrografice. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352474)
 22 Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 8 septembrie 2014 privind aprobarea Listei cospurilor de apă de suprafață, a zonelor și a fîșiilor de protecție, precum și a Listei construcțiilor hidrotehnice gestionate de autoritatea administrativă de gestionare a apei.         (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354702)
 23 Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 3 octombrie 2018 cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378307)
24

Hotărîrea Guvernului nr. 814 din 17 octombrie 2017 cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371992)

25

Hotărîrea Guvernului nr. 590 din 21 iunie 2016 privind Concepția reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor asupra mediului.    (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376195)

26

Hotărîrea Guvernului nr. 347 din 18 aprilie 2018 pentru aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375079)

27  Hotărîrea Guvernului nr. 1205 din 5 decembrie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului  nr. 325/2011 cu privire la Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378325)
28Hotărîrea Guvernului nr. 491/2019 (23.10.2019) cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informational Automatizat „Cadastrul de stat al apelor”  http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118915&lang=ro
29Hotărîrea Guvernului nr. 505/2019 (01.11.2019) cu privire la modificarea Hotarîrii Guvernului nr. 867/2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire și de funcționare a comitetului districtului bazinului hidrografic   http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118697&lang=ro
30Hotărirea Guvernului nr. 506/2019 (01.11.2019) cu privire la aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare  http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118916&lang=ro
31Hotărîrea Guvernului nr. 736/2020 cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și zonelor sensibile la nutrienți (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123729&lang=ro)
32Hotărîrea Guvernului nr. 562/2020 cu privire la aprobarea Planurilor de gestionare a riscului la inundații (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122775&lang=ro )
33Hotărîrea Guvernului nr. 183/2022 cu privire la aprobarea Regulametului Cadastrului de stat al apelor format de Sistemul informational automatizat „Cadastrul de stat al apelor” ( https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130967&lang=ro )