Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională - politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu

 
 

1. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din  24.04.2014
    Lex.Justice.md   

2. Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 160 din  21.02.2018
   Lex.Justice.md 
 
3. Ordin nr. 219 din  01.10.2018 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu
    Lex.Justice.md
 
4. Legea nr. 11 din 02.03.2017 privind evaluarea strategică de mediu 
  Lex.Justice.md
 
5. Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
    Lex.Justice.md
  
6. Legea nr.1540 din  25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului 
  Lex.Justice.md
  
7. Legea nr. 1515-XI din  16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător 
   Lex.Justice.md